Seguretat als campaments

Arribat el mes de juliol els agrupaments escoltes de la Federació d’Escoltisme Valencià ultimen els preparatius del seu campament d’estiu, l’activitat més esperada pels scouts durant tot l’any.
Perquè els agrupaments puguen realitzar les seues activitats amb tota la tranquil·litat que som capaces d’aportar, vos recordem que teniu a la vostra disposició el quadern “Cobertura de les assegurances i altres repercussions legals en les activitats escoltes“. En aquest quadern trobareu:
-Informació de les cobertures de les assegurances
-Procediments en cas d’accidents
-Recomanacions de bones pràctiques
Vos recomanem la seua consulta per a gestionar de la millor forma possible els Campaments d’Estiu.
Encara així ens agradaria posar l’accent en diversos dubtes freqüents:
-Vos recordem que els menors no tenen responsabilitat civil per ser menors. Per la qual cosa, la seua responsabilitat passa al seu tutor legal, o en el cas de les activitats escoltes al seu educador responsable.
-L’assegurança d’accidents que cobreix a qualsevol membre de la FEV que patisca un accident corporal en el desenvolupament de les activitats scouts, també té cobertura mèdica. Des de la FEV recomanem que per a malestars normals com puguen ser maldecaps, grip, mals de panxa, mal de gola, etc. se seguisca recorrent a la seguretat social, ensenyant la targeta SIP, ja que són malestars menors d’atenció primària i serà més àgil i ràpid. Per a coses més greus com a trencaments, hospitalització, rehabilitació, etc. és més apropiat recórrer a la nostra pòlissa d’assegurança d’accidents. Per a açò tan sol cal donar el nombre de pòlissa i des del propi centre mèdic traslladaran les despeses a la nostra asseguradora.
-El segur no cobreix activitats de risc elevat (escalada, ràpel, ascensió a pics, tirolina, etc.). Si algun agrupament va a realitzar una activitat d’aquest tipus recomanem encaridament que es contracte un segur específic per a l’activitat. A través de la FEV podeu realitzar una ampliació si ho desitgeu de forma molt econòmica.
-El segur no té límit d’altura. Et cobreix segons el tipus d’activitat que es faça. Mentre siga una activitat coberta no hi haurà problema.

Com a proposta de bones pràctiques des de la FEV recomanem:
1º.- Ser sincer:
– Tant en les activitats que es realitzen de cara als associats com de cara als tutors legals.
– En els sinistres i/o accidents que puguen ocórrer en les activitats, de cara a la federació, així com als agents legals.
2º.- Exercir els drets que es té com a agrupament així com complir amb els deures, especialment amb l’actualització de llistats.
3º.- Abans de llançar-se a fer una activitat que genere dubtes, contactar amb l’oficina tècnica perquè vos assessore tan bé com siga possible amb un marge de temps per a poder consultar amb experts legals.
4º.- Davant qualsevol contratemps amb repercussions legals, comunicar-se amb l’oficina tècnica de la FEV perquè puga assessorar-vos amb els mitjans al seu abast i prendre nota per a futures gestions.
5º.- Tindre ben arxivada tota la documentació de les activitats, especialment aquelles que requerisquen signatura de contractes o documentació per escrit.
6º.- Sempre que es puga, sol·licitar factura d’allò que estiguem comprant o llogant i realitzar-ho a nom de l’associació a la qual es pertany.
7º.- Sol·licitar les autoritzacions sempre que siguen necessàries i tenir-les emmagatzemades en un lloc segur i controlat.

Esperem que no siga necessari usar cap de les nostres assegurances i que els agrupaments escoltes gaudisquen dels seus campaments sense cap contratemps. Encara així si alguna cosa ocorreguera l’oficina tècnica de la FEV està a la disposició dels seus agrupaments escoltes per a qualsevol consulta durant tot l’estiu en el seu horari normal: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 20:00.

El campament d’estiu es tracta d’una ocasió immillorable per a fomentar l’educació mediambiental, així com una oportunitat per a potenciar valors com la responsabilitat, l’autonomia personal i la companyonia. Els campaments ofereixen gran varietat d’activitats, des d’excursions, jocs i dinàmiques fins a visites culturals i competicions esportives, des de la FEV treballem perquè es puguen dur a terme amb la màxima tranquil·litat i seguretat possible per als participants, educadors i pares.