Notificació d’accidents

És OBLIGATORI notificar tots els accidents ocorreguts durant les activitats escoltes, sobretot aquells en què s’haja rebut assistència mèdica.
Com indica el protocol d’accidents, el termini màxim de notificació és de 15 dies.
 
Empleneu el següent formulari per a notificar a l’oficina tècnica FEV un accident ocorregut durant una activitat.

Si teniu qualsevol necessitat o dubte, contacteu amb l’oficina telefonant al 963.153.240 o envieu un mail a fev@scoutsfev.org