Programa federatiu A Tornallom

Sabeu que vol dir “A Tornallom”? És una antiga tradició de l’horta valenciana, segons la qual els agricultors s’ajudaven els uns als altres, amb l’objectiu de crear una sinergia i aprofitar millor el temps i els recursos, de manera que, si un dia ajudaves al camp del veí, ell et retornava el treball en el teu camp altre dia.

La filosofia d’aquest concepte és el que volem transmetre en el nou programa de la FEV, de manera que tots ens puguem sentir part del procés. Tenim clar que compartim una mateixa tradició, una mateixa cultura i un mateix objectiu de millorar el món, per tant el més assenyat és que entre tots dissenyem la manera en què volem fer-ho.

Com ja sabeu, el Projecte Rebrot es va estar treballant durant 6 anys, una vegada arribats a aquest punt, on gran part dels objectius proposats per al mateix s’havien assolit, es va començar a treballar i elaborar un nou programa per als pròxims 3 anys 2010-2013, que arreplegara tots aquells aspectes que havien quedat pendents en el Rebrot i totes aquelles necessitats que tingueren els agrupaments perquè puguem caminar tots junts cap a una mateixa finalitat.

Per què un programa? Un programa és la forma de planificar i unificar els diferents projectes que es duen a terme en una entitat, una manera de definir com ha de ser el treball per als pròxims tres anys, perquè tots puguem tindre clar com podem aportar el nostre petit gra de sorra en aquesta gran muntanya que suposa la transformació social, mitjançant l’educació dels nostres xiquets i joves.

Com tota planificació, el programa A Tornallom va començar amb una profunda anàlisi de la situació actual, de manera que poguérem conèixer el punt de partida del treball, per a açò, demanarem ajuda a tots els educadors de la FEV. Tot açò es va dur a terme presentant la idea als agrupaments, en els cursos de l’escola Lluerna, en els consells i assemblees associatives, en les assemblees i el consell FEV, i a nivell particular, perquè fóra el més real possible i que comptara amb la major participació ja que, com hem dit abans, aquest programa, com la FEV, és cosa de tots.

El següent pas va ser definir uns objectius generals, i es va fer una proposta amb les nombroses aportacions rebudes. També es va utilitzar la proposta d’educació en valors que ha realitzat un equip federatiu al llarg dels últims mesos, per a enllaçar aquest programa en els diferents projectes educatius que es fan en els agrupaments i marcar les mateixes línies de treball, per a donar-li un sentit conjunt i coordinat a tot el treball federatiu i poder facilitar la vostra tasca d’educadors.

Posteriorment es va dotar una estructura orgànica a tot el procés, és a dir, planificar quants equips faran falta i que manera es pot treballar tot el conjunt de la manera més satisfactòria possible. S’ha estructurat tot el treball per línies i àmbits, de manera que cada membre de la FEV se sentisca identificat dins del programa i puga visualitzar fàcilment de quina manera pot participar d’ell. Aquesta ha sigut una de les fases més importants, ja que ha definit el paper que podem desenvolupar els voluntaris, i la forma en què podem fer-ho.

A més qualsevol voluntari de la FEV així com qualsevol agrupament pot participar d’una forma més activa dins del programa podent realitzar accions d’altres àmbits a nivell individual, sempre coordinant-se amb l’equip corresponent.

En l’assemblea de la FEV del 3 d’octubre de 2010, es va presentar i es va aprovar l’esquema on queda plasmada l’estructura del programa així com els objectius i accions generals.

En l’assemblea de la FEV del 18 de maig de 2014, es va presentar i es va aprovar l’esquema de la revisió realitzada, donant de nou validesa al programa federatiu, passant a ser denominat com A Tornallom 2.0. Per a recolzar aquest esquema es presenta aquest document explicatiu, fruit d’un treball conjunt per a aclarir el programa.

Al quadern explicatiu està desenvolupat tot el programa d’una forma molt més concreta, explicant les diferents línies i àmbits de treball, plasmant com treballar l’A Tornallom 2.0 des dels objectius generals fins a les accions concretes, per a una major facilitat, així com els indicadors d’avaluació que ens serviran per a seguir de prop la consecució del programa i en últim lloc que metodologia de treball s’hauria de seguir per a realitzar el seguiment i avaluació de l’A Tornallom 2.0.

Com heu vist, l’elaboració d’aquest programa ha sigut un procés llarg i laboriós, on han participat la majoria dels educadors de la FEV. Un programa fet entre tots i per a tots. Un programa que esperem que ajude i coordine el gran treball que feu els educadors, on cadascun de nosaltres puga trobar el seu espai i ens sentim compromesos, i sobretot, que ho fem… A Tornallom.