Codi Ètic

El programa federatiu Arrels, aprovat en l’Assemblea FEV del 4 de juny de 2017, contempla com a objectiu la creació i difussió d’un Codi Ètic, que definisca diferents aspectes ètics relatius als espais i línies estratègiques i funcionament de la FEV, les seues associacions i els agrupaments escoltes.

Actualment la creació del Codi Ètic es troba en fase de consulta i ens agradaria que tots els membres de la FEV participeu i que el document continga les propostes de totes i tots.

A continuació pots llegir la proposta de Codi Ètic presentada en el Consell FEV del 4 de febrer , i pots fer les teues aportacions mitjançant les caselles de resposta que hi ha després de cada secció.