Documentació per als agrupaments

Ara que la Ronda Solar 2017/2018 ja ha començat, et recordem la documentació que posem a la disposició de tots els agrupaments:

  1. Fitxa d’inscripció a l’agrupament: Imprescindible per a donar d’alta al xiquet en l’agrupament.
  2. Fitxa sanitària: Interessant actualitzar cada any si hi ha hagut canvis importants, i emplenar una per a cada campament.
  3. Autorització per a participar en activitats puntuals: La fitxa d’inscripció autoritza a les activitats usuals (reunions de dissabte en els locals i/o parc proper). Esta autorització serveix per a qualsevol altra activitat addicional.
  4. Autorització per a absentar-se d’una activitat: Emplenar si un xiquet s’ha d’anar durant el desenvolupament d’una activitat.
  5. Autorització per a menors que han de viatjar en vehicle privat: Preferiblement, aconsellem viatjar en transport públic. Si cal fer-ho en vehicle privat, recomanable emplenar esta autorització.
  6. Autorització d’imatge per a menors d’edat
  7. Autorització d’imatge per a majors d’edat
  8. Autorització per a tornar a soler a casa des d’una activitat: Important en cas de branques menors, encara que no és recomanable utilitzar-la en llops (també és estrany veure a un llop tornant a soles a casa).
  9. Document d’exclusió en cas de custòdia compartida: Este document clarifica quina persona es farà càrrec del xiquet, i quan.

Si teniu qualsevol dubte, o voleu fer qualsevol aportació als documents, estem a la vostra disposició:

fev@scoutsfev.org · 963.153.240