Documentació

Programa de Joves

En aquesta secció trobaràs la proposta educativa per a joves, la guia dìmplantació i les propostes pedagògiques i quaderns de prog. personal per branques.

Federació d’Escoltisme Valencià

En aquesta secció trobaràs la documentació institucional de la FEV així com la documentació d’assemblees i consells.

Programa d’adults

En aquesta secció trobaràs la proposta educativa per a adults, propostes de perfils per càrrecs i altres documents d’anàlisis i de suport per a la implantació del PdA.

Autoritzacions, gestió i legislacions de campaments

En aquesta secció trobaràs les fitxes i autoritzacions per a activitats, les legislacions de campament i cobertura de les assegurances.

Escola Lluerna

En aquesta secció trobaràs la documentació per a realitzar la memòria de práctiques dels cursos de monitor i director, informació dels cursos de l’Escola lluerna i la sol·licitud per a la ensenya de fusta.

Fe i espiritualitat

En aquesta secció trobaràs materials que l’equip de fe va realitzant així com materials de consulta sobre aquesta tema publicats per la WOSM.

Scouts de castelló

En aquesta secció trobaràs la documentació institucional de Scouts de Castelló.

Moviment Escolta de València

En aquesta secció trobaràs la documentació institucional del Movimient Escolta de València així com d’assemblees, consells i d’activitats.

Scouts de Alicante

En aquesta secció trobaràs la documentació institucional de Scouts de Alicante així com la documentació de les seues activitats.

Programa A Tornallom

En aquesta secció trobaràs el nostre programa federatiu A Tornallom i documentació d’activitats dels seus equips.

Creixement

En aquesta secció trobaràs documentació per al creixement i promoció dels kraals i comitès d’agrupament.

Revista Scouts Press

En aquesta secció trobaràs tots els exemplars de la nostra revista, l’Scouts Press.

Promoció de l’escoltisme

En aquesta secció trobaràs documentació per a promocionar i fer difusió de l’escoltisme.

Comunicació & imatge

En aquesta secció trobaràs documentació sobre li use de la imatge de la FEV i les seues associacions, així com el Pla de comunicació de la FEV.