Tutoriales DUROC

Tutorial 1 DUROC - Introducció

Aquest primer tutorial del DUROC explica com accedir-hi, el menú principal, l'agrupament i com afegir comptes bancaris i comptes d'efectiu al programa de comptabilitat DUROC.

Per a qualsevol dubte, contacta amb
la teua secretaria tècnica de l'associació:
- Scouts de Castelló: sdc@scoutsfev.org o al telèfon 628.847.652
- Moviment Escolta de València: mev@scoutsfev.org, al telèfon 963.153.240 o al WhatsApp 603.896.705.
- Scouts de Alicante: sda@scoutsfev.org o al telèfon 865.642.008 – 667.702.584.
Show More