Estructura

La FEV està composta per 3 associacions, una en cada diòcesis de la Comunitat Valenciana: Scouts de Castelló, Moviment Escolta de València i Scouts de Alicante. Cada associació està composta per diversos agrupaments escoltes repartits per tota la seua geografia, i duent a terme la labor educativa de l’escoltisme.

Per a donar suport a aquests agrupaments, responent en la mesura del possible a les seues necessitats, i a més dur a terme projectes a nivell federatiu que responguen a les finalitats de l’escoltisme, amb ànim de millorar la societat en algun aspecte, estan els equips d’acció: Fe, Desenvolupament, Internacional, Medi ambient, Participació política, Salut, Integració social i promoció cultural.

A més en la FEV existeixen 3 equips estructurals que reforcen tasques fonamentals per a dotar de major profunditat a l’escoltisme que es duu a terme en els agrupaments de la FEV: Escola Lluerna, Equip d’Animació pedagògica i Creequip.

Finalment per a desenvolupar les labors de gestió i coordinació de la FEV i les seues associacions existeixen els equips directius que treballen en 4 àrees principals: administració, coordinació tècnica, comunicació i relacions institucionals.

 

AGRUPAMENTS ESCOLTES

________________________________________________________________________

EQUIPS D’ACCIÓ

__________________________________________________________________________________

EQUIPS DIRECTIUS

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

EQUIPS ESTRUCTURALS

__________________________________________________________________________________

ASSOCIACIONS

_________________________________________________________________________

AGRUPAMENTS ESCOLTES

 

A més a més no estem a soles…

A nivell nacional i internacional la FEV és membre del Movimiento Scout Católico, i com a tal està representada en la Federación de Escultismo a Espanya i en l’Organització Mundial del Moviment Escolta. Aquest fet ens dota d’un caire internacional i d’una rellevància i germanor universal, formant part d’un moviment organitzat i globalitzat que comparteix un ideal de vida, un mètode de treball i una missió: contribuir a la construcció d’un món millor.