FEV

La Federació d’Escoltisme Valencià és una de les entitats juvenils més importants de la Comunitat Valenciana. Actualment està formada per més de 5.600 joves, repartits en més de 70 agrupaments escoltes per tota la geografia valenciana.

Ens dediquem a l’educació en valors de xiquets i joves a través d’activitats d’oci i temps lliure. Tenim com objectiu oferir un temps lliure de qualitat, des del qual proposem activitats perquè els nostres xiquets i joves es divertisquen, coneguen gent nova, i en definitiva, cresquen com a persones íntegres.

Carta FEV 

La Federació d’Escoltisme Valencià és un moviment educatiu de caràcter voluntari per a xiquets i joves que forma part del MSC des d’una identitat pròpia, conscient i arrelada. Partint d’una anàlisi de la realitat que ens envolta i a través de l’educació en valors, busquem millorar la societat mitjançant l’aplicació activa del mètode escolta i el nostre compromís amb els valors de la Llei Escolta. En el nostre procés educatiu entenem la natura com una ferramenta fonamental, per la qual cosa fomentem la seua conservació i gaudi.

Optem per la transformació social, volent ser constructors d’una societat més humana. Som jutges i part de la democràcia, participant crítica i activament en la seua realització efectiva des d’un punt de vista apartidista.

Optem per la persona com a element fonamental en la transformació de la societat, i entenem l’educació integral com l’eix de la nostra tasca, sempre treballant des de i per a la base del moviment: els agrupaments escoltes.

Optem pel creixement espiritual com a base del desenvolupament personal. Des del màxim respecte cap a altres religions i cultures elegim a Jesús de Natzaret com a model per a la vida personal i comunitària, i som part activa d’una Església oberta i plural que, en continu moviment, pretén la integració i la pràctica dels valors cristians en tots els àmbits de la nostra vida.

Per açò, optem per una FEV oberta i amb sentit, on tots els membres juguem un rol actiu en la construcció d’una societat més justa i solidària amb els empobrits, en la qual tots puguem sentir-nos més feliços en “contribuir a fer més feliços als altres”.

Carta FEV aprovada en l’ Assemblea FEV de l’1 d’octubre de 2006

 

CONEIX-NOS…