Apunta’t a la LlistaFEV

La LlistaFEV és una llista de distribució a través del correu electrònic que la FEV utilitza des de fa més de 10 anys. La seua principal funció és distribuir, de forma directa, notícies que poden ser d’interès als agrupaments escoltes i els seus voluntaris.
Per a inscriure’t emplena els camps, fes clic en el botó de baix, i segueix els passos de confirmació. D’aquesta manera ens assegurem que no hi haja confusió amb la subscripció.

Formulari d’inscripció a la LlistaFEV

* camp obligatori
Avís Legal LOPD – Web FEV – Formulari d’inscripció a la Llista FEV

No queda permès, per a menors de catorze anys sense consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela, la tribució de la condició d’usuari d’aquest lloc web, segons article 13.1 del R. D. 1720/2007. L’incompliment per part l’usuari d’aquesta condició tindrà com a conseqüència la cancel·lació de les dades aportades.
En compliment de l’obligació d’informar en la recollida de dades sobre la base de l’article 5 de la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de l’existència de fitxers o tractaments de dades de caràcter personal titularitat de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), creats per a la finalitat de gestionar les nostres activitats i els nostres serveis oferts. Les dades romandran arxivats per rebre comunicacions sobre activitats i serveis o per rebre comunicacions de naturalesa informativa de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, pel que vostè consent expressament. A qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació, mitjançant un escrit, acreditant la seva personalitat, dirigit a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, carrer Balmes, Nº 17, 1º, C. P. 46001, València (València).