XXXII Festival de la Cançó Escolta – MEV

Festival de la Cançó MEV
El dia 19 de febrer se celebrarà el XXXII Festival de la Cançó Escolta, organitzat per l’agrupament escolta ITER (Natzaret – València).
En aquesta pàgina podràs inscriure al teu agrupament, i consultar les darreres novetats:

ESDEVENIMENT FACEBOOK
HORARI DEL FESTIVAL