28 enero, 2019

Voluntàries

Sempre a punt!

Els ME sou un dels factors més importants per tal que els participants de la Muixeranga Escolta visquen una experiència única que siga segura, emocionant, divertida i educativa.

Com a ME hauràs de tenir un bon criteri i adoptar un mètode de lideratge i capacitat de feina, caracteritzat per una actitud atenta, disposada i motivadora. Haureu de demostrar la vostra experiència en el voluntariat i l’associacionisme, en el muntatge i organització d’esdeveniments d’aquest tipus, i sobretot mostrar la motivació i les ganes de gaudir l’experiència de la Muixeranga Escolta 2019.

Alguns examples de coses que s’esperen de vosaltres són:

Informació i contactes:

  • Ser el primer punt de contacte i col·laborar amb l’equip organitzatiu en tot moment.
  • Garantir que es desenvolupen les tasques encomanades.
  • Assumir la responsabilitat de compartir tota la informació necessària amb el teu responsable.
  • Facilitar la tasca a les persones responsables de les activitats.