Espais de voluntariat

En aquest apartat se cerca donar a conèixer cadascun dels espais que té la FEV: agrupaments escoltes, equips d’acció, Escola Lluerna i equips directius, des dels quals es pot dur a terme un voluntariat. Amb açò se cerca que tant les persones voluntàries com el propi equip de treball sàpien amb antelació al fet que es van a comprometre i quins són les funcions concretes i el compromís requerit. Per a aprofundir més en qualsevol d’aquests aspectes, pots descarregar-te la publicació del PdA en la secció del Programa d’adults.

AGRUPAMENTS ESCOLTES
L’essència de l’escoltisme consisteix a educar, recolzar i guiar als xiquets i joves perquè es convertisquen en ciutadans responsables, compromesos, que cerquen i promoguen el canvi social. Aquesta essència es materialitza en la realització d’activitats soci-educatives, les quals, necessiten moltes i molt variades tasques. Per açò, el voluntariat dins d’un agrupament escolta està format per persones amb diferents responsabilitats, motivació, implicació, càrrecs i tasques. Per a realitzar labors de suport logístic dins de l’agrupament escolta existirà el Comitè d’Agrupament, un conjunt de persones implicades en el treball organitzatiu de l’agrupament que recolza la seua labor educativa.
EQUIPS DE VOLUNTARIAT
La FEV compta amb equips de voluntaris destinats a un àmbit de treball específic, la funció del qual és desenvolupar eines o activitats que fomenten aquest àmbit. Cada equip tindrà uns objectius i accions concretes a realitzar que vénen determinats pel programa federatiu, responent a les necessitats que els agrupaments escoltes i la FEV tenen i han de canviar per a adaptar-se a la realitat. Seran equips destinats a crear, gestionar i coordinar recursos i activitats. Per a la persona voluntària, suposa una altra forma de viure l’escoltisme on recolzes el treball dels agrupaments escoltes aportant el teu coneixement en un àmbit concret i on et desenvolupes personalment en aquest àmbit.

ESCOLA DE FORMACIÓ LLUERNA
La Escola Lluerna, és l’escola de formació de la FEV. La finalitat d’aquest espai de voluntariat és treballar de forma conjunta per a donar formació a tota persona que la necessite, dissenyar-la i mantenir-la actualitzada juntament amb el procés formatiu i pla de formació. A més, se cerca transmetre la proposta educativa de la FEV, generar recursos educatius i vetlar per la nostra pròpia formació, sempre arreplegant les necessitats educatives de la FEV. Aquest espai ofereix als voluntaris la possibilitat de vetlar pel bon funcionament de l’Escola i dotar a la FEV d’un espai fonamental per al correcte desenvolupament de la seua finalitat educativa a través del mètode escolta.
EQUIPS DIRECTIUS
Són els equips de voluntaris votats per la seua respectiva assemblea per a un període de tres anys que tenen com a missió vetlar pel correcte funcionament de la federació o de l’associació a la qual representen. A nivell de la persona voluntària suposa un espai on poder recolzar el creixement i l’enfortiment del moviment escolta des d’espais més estratègics, a través dels coneixements i experiències personals. Les presidències de les tres associacions formen part de l’Equip Directiu de la FEV, sent representants de l’associació dins de l’equip. La fi última d’açò és assegurar la connexió entre la FEV i les associacions i poder respondre a les necessitats mútues.