Perfils (PdA)

Dins de cadascun dels quatre espais de voluntariat, es defineixen i concreten perfils dels voluntaris que són necessaris, definint les funcions, característiques del voluntariat, habilitats i aptituds. Amb açò se cerca que tant les persones voluntàries com el propi equip de treball sàpien amb antelació al fet que es van a comprometre i quins són les funcions concretes, el compromís requerit i les aptituds necessàries per a cada perfil. Així mateix, l’elecció dels perfils i els càrrecs es realitzarà de forma més conscient, ajustant les expectatives a la realitat.

Aquests perfils són recomanacions basades en l’experiència i en l’anàlisi de la realitat i tenen com a únic objectiu garantir que les persones voluntàries no “cremen” etapes abans d’hora, se senten còmodes i puguen desenvolupar-se conforme a la seua experiència i capacitat. Per a aprofundir més en qualsevol d’aquests aspectes, pots descarregar-te la publicació del PdA en la secció del Programa d’adults.


AGRUPAMENTS ESCOLTES
La persona voluntària en l’agrupament escolta desenvoluparà principalment activitats soci-educatives directament amb xiquets i joves, encara que també realitzarà totes aquelles tasques que siguen necessàries per a dur a terme les activitats com per exemple cercar un autobús, portar els comptes, comprar material, fer actes, es reunirà amb els pares i mares…

D’altra banda, el Comitè d’agrupament és un conjunt de persones implicades en el treball organitzatiu de l’agrupament que recolza la labor educativa de l’agrupament escolta, de manera que les seues funcions vindran definides i requerides des de l’equip d’educadors. És també l’òrgan de representació de les famílies, a través del com aquests prenen part activa en l’organització de l’agrupament.

A més dels perfils explicats ací, cada agrupament escolta és lliure de crear els seus propis sobre la base de les seues necessitats de cada ronda solar. En aquest cas, és important que es definisca qui fa què perquè les funcions es realitzen i la responsabilitat no es diluïsca.

KRAAL CONSILIARI COMITÈ
COORDINACIÓ D’AGRUPAMENT SECRETARIA PRESIDÈNCIA
EDUCADOR TRESORERIA SECRETARIA
COORDINADOR DE BRANCA DINAMITZACIÓ DE KRAAL TRESORERIA
RESPONSABLE DE PROGRESSIÓ PERSONAL RESPONSABLE DE MATERIAL VOCALSEQUIPS DE VOLUNTARIS

Per a la persona voluntària, incorporar-se a un equip suposa una altra forma de viure el voluntariat dins de l’escoltisme on recolzes el treball dels agrupaments escoltes aportant el teu coneixement en un àmbit concret i on et desenvolupes personalment en aquest àmbit. Segons les necessitats concretes, el nombre de persones en l’equip variarà, però sempre existirà la figura d’un coordinador d’equip i la figura de participant en l’equip.

COORDINACIÓN DE EQUIPO VOLUNTARIO EN EQUIPOS DE ACCIÓNEQUIPOS DIRECTIVOS
L’estructura de funcionament de la FEV està formada per un Equip Directiu de vuit llocs, als quals se’ls poden sumar o restar càrrecs segons el projecte federatiu. Destacar que la indicació en els perfils de “edat mínima” de 25 anys per a participar en Equips Directius, és una recomanació perquè els voluntaris gaudisquen, aprenguen i no cremen les seues etapes en els agrupaments.

D’igual manera, les associacions també tenen equips directius votats per assemblea associativa que tenen com a missió vetlar pel correcte funcionament de les associacions. Aquests equips han de tenir com a mínim quatre càrrecs: Presidència, Secretària, Tresoreria i Consiliari. A partir d’aquests mínims, cada equip podria proposar a l’assemblea, segons estatuts, necessitats i disponibilitat, els càrrecs que es consideren oportuns.
D’altra banda, en el Moviment Escolta de València, està sub-dividit en Comarques. La Comarca està coordinada per l’Equip Comarcal, constituït pels Coordinadors de Rama, la secretaria, la tresoreria i el Coordinador Comarcal.

FEDERACIÓ ASSOCIACIONS COMARCAS
PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA SECRETARIA PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA COORDINACIÓ
TRESORERIA RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ TRESORERIA TRESORERIA
RESPONSABLE DE CREIXEMENT I EQUIP HUMÀ COORDINADOR D’EQUIPS DE VOLUNTARIS SECRETARIA SECRETARIA
RESPONSABLE D’ANIMACIÓ PEDAGÒGICA CONSILIARI CONSILIARIESCOLA LLUERNA

La Escola Lluerna, és l’escola de formació de la FEV. Aquest espai ofereix als voluntaris la possibilitat de vetlar pel bon funcionament de l’Escola i dotar a la FEV d’un espai fonamental per al correcte desenvolupament de la seua finalitat educativa a través del mètode escolta. Aquests voluntaris responen a les necessitats pedagògiques de la federació i al projecte de la Escola Lluerna que defineixen quins són les necessitats, objectius i accions a complir, per la qual cosa a cada moment es definiran els diferents cursos i equips de treball i les seues funcions per a cada període.

FORMADOR COORDINACIÓ DE CURS TUTOR DE FORMACIÓ MESA PEDAGÒGICA DIRECCIÓ ESCOLA LLUERNA