Programa de Joves

L’Equip de Animació Pedagógica va desenvolupar l’any 2007 un programa educatiu, que pretén guiar la labor educativa dels agrupaments escoltes des d’una perspectiva pedagògica: El Program de Joves (PdJ).

Aquest programa és la concreció, en la FEV, del mètode escolta. Ha aconseguit aunar la metodologia seguida dins dels agrupaments escoltes, sense restar autonomia a la labor dels agrupaments escoltes, que compten amb la seu pròpia realitat particular. La Federació d’Escoltisme Valencià ofereix assessorament a l’hora de posar en pràctica aquesta proposta educativa. El Programa de Joves està en contínua avaluació i revisió, atenent a les tendències educatives actuals i als canvis de realitat que la societat experimenta continuament. El jove és:

 • Constructor i protagonsita del seu aprenentage.
 • Conscient del seu procés educatiu.
 • Conscient de la realitat social.

La metodologia que proposa el mètode escolta es basa en una educació i creixement conscients. La persona jove participa activament de la seua progressió personal, mitjançant el foment i desenvolupament dels seus centres d’interés, al llarg de tota la seua etapa com a escolta. Els volutnatis proporcionen ferramentes perquè els xiquets, xiquetes i joves puguen autogestionar les seues activitats; i tenen un paper de guies i acompanyants en el procés.

Renovació d eles publicacions educatives:

Aquesta ronda 2018-2019, la tasca principal d’Animació Pedagògica ha estat en la revisió de les propostes educatives per a cada branca, amb la fi d’actualitzar-les a la realitat actual. Amb aquesta revisió, els agrupaments escoltes podran aplicar la metodologia més avançada per al treball amb els xiquets, xiquetes i joves.

Els objectius i estraègies per a la renovació de les publicacions educatives ha vingut marcat per:

 • Millorar la qualitat de la nostra metodologia i el seu aprenentage.
 • Adaptar la metodologia escolta a la nova realitat social.
 • fomentar la participació social dels joves.

Educación basada en:

 • Pedagogia del conflicte i de les certeses.
 • Educació de la consciència.
 • Pedagogia de la indignació i de la admiració.
 • Vivència comunitaria.
 • Pedagogia cooperativa.
 • Aprenentatge significatiu i funcional.
 • Esquema: acció-reflexió-acció.