Història del PdJ

L’escoltisme és un moviment educatiu que, des del treball en el temps lliure, persegueix la promoció de ciutadans compromesos amb la societat. Segons l’exposat, el disseny i configuració d’un programa educatiu actualitzat al seu moment es presenta com una finalitat essencial per al desenvolupament d’un escoltisme de qualitat que tinga incidència social.

El programa anterior que es duia a terme en la FEV era un disseny procedent de l’escoltisme francés que es va introduir a la Comunitat Valenciana a mitjan 80. Des de llavors s’havien produït diferents canvis socials que afectaven directament a la infància, adolescència i joventut i als quals la FEV com a moviment educatiu i part de l’escoltisme, sentia que havia de donar resposta.

Davant aquesta situació es va comprovar que el programa anterior no estava adaptat a les necessitats i aspiracions dels joves de la seua generació. Pel que es va proposar revisar el programa actual: àrees de desenvolupament personal, objectius educatius, sistema de branques, metodologia, adaptació del mètode escolta i progressió personal, amb la pretensió de crear un programa consistent, dinàmic i adaptat a la realitat.

Per aixó des de la FEV es va dur a terme el Projecte Alba que tenia com a finalitat dissenyar un programa educatiu que responguera a les actuals inquietuds i dotara a la Federació d’Escoltisme Valencià d’un Programa Educatiu de Joves que contribuïra a donar resposta a les necessitats socials, ambientals, polítiques i personals existents en la nostra societat, de tal forma que la nostra federació complisca amb major incidència la seua comesa, la qual és contribuir a la formació de ciutadans compromesos amb les seues comunitats locals, nacionals i internacionals.

Treball realitzat per
l’Equip del Programa de Joves

Cronologia

Treball realitzat per
els Equips directius
-Es comença a treballar: es comença a cercar gent per a formar un equip de treball

Octubre
a
desembre
2004

-Canvi d’equips directius: En totes les associacions hi ha un càrrec d’animador pedagògic
-Els agrupaments en els diferents fòrums generen 3 prioritats per a la FEV:
·Replantejar el programa de jóvenes
·Superar la crisi econòmica
·Treballar l’àrea de creixement
-Se genera el primer esquema de treball per al programa de jóvenes

Gener
a
març
2005

-Se penja a la web la primera proposta del projecte Alba
-Es crea un grup de treball per a l’anàlisi de la realitat social
-L’anàlisi de la realitat escolta es realitza a través d’enquestes als agrupaments
-Es comença l’Estudi comparatiu

Abril
a
juliol
2005

-A través de les associacions es realitza l’anàlisi de la realitat escolta
Es comença a esbossar el projecte Rebrot
Contractació d’un pedagog per a l’estudi comparatiu i concreció de les anàlisis de la realitat
-Jornades de treball en col·laboració amb la Universitat de València: Educació en el Temps lliure
-Se crean los 3 seminarios para fundamentar la propuesta:
·Àrees de desenvolupament personal
·Sistema de branques
·Métodes educatius

Octubre
a
desembre
2005

-S’aprova el projecte Rebrot on es defineixen els objectius del Programa de joves per l’assemblea FEV
-Resultat Estudi comparatiu de la nostra metodologia: (Juniors,Don Bosco, Scouts de Aragón, Scouts de France, MEGSJC)
Finalitzen els seminaris. Trobada per a definir el sistema de branques i les àrees de desenvolupament personal

Gener
a
març
2006

-Es pengen en la web els documents explicatius del procés alba, de les anàlisis de la realitat i de la situació actual
-Definició dels objectius generals i dels objectius de branques

Abril
a
juliol
2006

-Assemblea FEV Algemesi: Es lliuren a tots els agrupaments un CD amb les anàlisis de la realitat i l’estudi comparatiu
-Contractació d’un pedagog per a la fonamentació de les conclusions dels seminaris
-Presentació en l’assemblea FEV de totes les fases del projecte fins avui i treball en petits grups
-Redacció de la proposta general

Octubre
a
desembre
2006

-Assemblea FEV de la Vila Joiosa: Aprovació de la CartaFEV
-Jornada amb els formadors de branques per a explicar la proposta i enviament de l’esquema que havia de seguir la proposta de branques
-Reunions amb les associacions i les comarques per a explicar el programa de joves i solucionar dubtes
-Judici d’experts de la proposta educativa interns i externs

Gener
a
març
2007

-Lectura per part dels equips directius de la proposta per a aportar
-2 d’Abril es penja en la web la proposta
-20 de maig posada en comú de les branques
-Enviament de la guia d’implantació en els agrupaments
-Elecció dels agrupaments pilot

Abril
a
juliol
2007

-Assemblea de la FEV en la Vall d’Uixó: Aprovació del Programa de Joves amb un 77% dels vots a favor.
-Engegada del projecte en els agrupaments pilot
-Aplicació de la proposta de branques en els cursos de Lluerna
-Publicació dels quaderns de progressió personal

Octubre
a
desembre
2007

Assemblea de la FEV en L’Olleria Lliurament de les publicacions de branca
-Assembleas associatives. Lliurament de la publicació general
1ª part del sistema de reconeixement
-Seguiment dels agrupaments pilot
-Seguiment de les publicacions d’eines:
·Recursos d’animació
·Quadern tècnic
·Educació en valors (PEA)

Gener
a
març
2008

-2ª Part del sistema de reconeixement
-Jornada amb l’Escola Lluerna per a treballar la consolidació del PdJ al plan de formació

Abril
a
juliol
2008

-Incorporació de les aportacions dels agrupaments pilot a les metodologies de les branques
-Resolució de dubtes metodològics dels agrupaments escoltes
-Publicació de la Proposta de Valors: adaptació al PEA

De 2008
fins a
l’actualitat

-Difusió de la proposta
-Recollida d’aportacions dels agrupaments per a la millora del PdJ
-Cerca de finançament per a la publicació de les diferents eines del PdJ

Actualment l’equip d’Animació pedagògica de la FEV treballa, en la mesura de les seues possibilitats, per a donar resposta als agrupaments que demanen assessorament metodològic i per a realitzar la revisió i millora periòdica de la metodologia. En aquests moments s’està finalitzant la revisió i adaptació de les metodologies de branques, i posteriorment es passarà a la valoració del sistema de reconeixement com han sol·licitat els agrupaments escoltes.