Metodologia PdJ

En aquesta secció pots trobar de forma esquemàtica la metodologia del nostre Programa de Joves. Per a aprofundir més en qualsevol d’aquests aspectes, pots descarregar-te la publicació general o la de la branca que estigues interessat en la secció de documentació pedagògica.

La metodologia del nostre Programa de Joves aquesta basada en els següents principis, que orienten els diferents elements que ho constitueixen:

La persona jove

la persona educadora

– Constructora i protagonista del seu aprenentatge
– Conscient del seu procés educatiu
– Conscient de la realitat social
– Model de persona
– Facilitador d’aprenentatges i experiències significatives
-Renovat i flexible

relació jove/educador

– Acompanyament
– Pedagogia del diàleg

educació basada en…

– Pedagogia del conflicte i de les certeses.
– Pedagogia de la indignació i de l’admiració.
– Pedagogia cooperativa.
– Educació de les necessitats i dels centres d’interès.
– Educació des de la consciència.
– Vivència comunitària.
– Aprenentatge significatiu i funcional.
– Esquema: acció-reflexió-acció.

des de…

– La natura com a eina fonamental de les nostres accions educatives.
– Programa adaptat a la realitat social des d’un projecte global de transformació.

programa…

– Sòlid i flexible
– En renovació contínua
– Participació de tota la comunitat educativa i social

En cada branca (grup d’edat) s’adapta la metodologia a la psicologia evolutiva dels seus membres i a un marc simbòlic. En la següent taula pots veure un resum de la metodologia en cada branca:

colònia estol Unitat  expedició ruta
Branques i edats Castores i castors
6-7 anys
Llobes i llops/Llobatona i llobató
7-10 anys
Exploradores i exploradors
10-13 anys
Pioneres i pioners
13-16 anys
Companyes i companys
16-19 anys
marc simbòlic El ríu dels castors El llibre de la selva La volta al món en 80 dies L’Odisea L’Utopía
promesa i llei

Llei de la colònia

Llei de l’estol

La Carta de les Exporadores i els Exploradors Carta de l’Expedició
Carta Ruta
Projecte de la branca Presa Cacera Aventura Empresa Projecte
vida en petits grups Cau Sisena Patrulla Equip Clan
Relació amb u mateix Barú i Ras Bagueera Phileas Fogg Atenea Relació amb u mateix
Relació amb els demés Rebrú Baloo Aouda Alcino Relació amb els demés
Relació amb el món Salki Kaa Juan Picaporte Hermes Relació amb el món
Relació amb la trascendència Gran germà Germà gris Fix Tiresias Relació amb la trascendencia

La persona es considera com un tot únic, organitzat, integrat, que evoluciona gràcies a la interacció amb el seu context (amb els altres i amb el món), amb si mateix i amb Déu. A continuació, pots veure la proposta de treball la finalitat del qual és el desenvolupament integral de la persona, destacant les següents relacions:

relació amb Ú mateix

Persegueix potenciar el desenvolupament del caràcter, de l’afectivitat, del físic i de l’intel·lectual des d’una visió única i global de l’individu.

relació amb Les Demés

Comprèn tot l’entramat amb les persones que, des de més lluny o més a prop, comparteixen, directa o indirectament, experiències amb un mateix.
A més de ser un procés comunicatiu, estableix uns vincles afectius en determinats casos que ens fan créixer com a persones.

relació amb el món

La relació amb el món comprèn l’entorn o conjunt d’àmbits, circumstàncies i elements que envolten al desenvolupament de la persona. Proposem els següents:
MEDI AMBIENT: Entorn natural en equilibri on es desenvolupen els éssers vius de tot tipus i la forma en què interactuen entre ells.
INFORMACIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ:Informació: Notícia o coneixement que es dóna o es rep a través d’un mitjà de difusió. Mitjans de comunicació: Denominació conjunta dels mitjans informatius que, utilitzant mitjans tecnològics, difonen informació de manera simultània i indiscriminada a molts destinataris: premsa, ràdio, televisió, internet, agències d’informació…
TECNOLOGIA: Conjunt de mitjans, tècniques i processos que s’empren en qualsevol camp i que estan orientats al progrés i al desenvolupament.
CONSUM: Cost en béns i serveis per a la satisfacció de necessitats.
TREBALL: Activitat humana destinada a satisfer una necessitat material amb uns recursos limitats, aquesta activitat comporta un esforç físic o mental per a transformar les matèries primeres o convertir-les en riquesa real o potencial.
CULTURA: Aquell tot complex que inclou coneixements, art, lleis, moral, costums i qualsevol altra capacitat i hàbits adquirits per l’ésser humà com a membre d’una societat.

relació amb la trascendència

Està fonamentada en una concepció integral de la persona, on hi ha una cerca constant del sentit de la vida. Entenem a Déu com una font inesgotable d’amor i aqueix amor com a motor de les nostres accions. Optem clarament per Jesús com a model de persona i, per tant, posem als empobrits i marginats en el centre de les nostres vides.