Sistema de reconeixement

El sistema de reconeixement ajuda a reforçar i motivar als joves en els seus aprenentatges i en la seua inquietud per a continuar creixent com a persones.

El fulard és el símbol que representa la pertinença a un agrupament. El jove posseeix un fulard en el moment que forma part d’un agrupament escolta.
El passafulard és el símbol de la promesa o compromís de cada jove. El jove porta el passafulard quan ha realitzat la seua promesa. Els rastres representen el nivell de progrés en les etapes de desenvolupament i de servei. El jove inclou rastres en un cordó penjat en el seu fulard segons haja progressat en la presa, cacera, aventura, empresa o projecte.
En l’etapa de desenvolupament els rastres seran del color de la branca. En la etapa de servei els rastres seran de color morat.
Els rastres són de 3 tipus, representant els senyals dels jocs de pistes:

Inici de pista, quan comença la seua progressió en una etapa

Continua el camí, quan va aconseguint complir les accions propostes en la seua progressió

Final de pista, quan arriba a l’última acció de la seua progressió en una etapa

Des de la FEV optem per donar-li importància al fulard, per ser el símbol que ens caracteritza als escoltes arreu del món. És per això, que el nostre sistema de reconeixement es basa en portar la progressió de cadascú al propi fulard.


ETAPA D’ACOLLIDA

Durant l’etapa d’acollida, el jove rep el fulard i el passafulard. El fulard és un símbol que representa la pertinença a un agrupament escolta. El jove rep el seu fulard durant les primeres reunions escoltes.
El passafulard és el símbol de la promesa o compromís de cada jove, per tant, el portarà una vegada realitza la seua promesa. Cada branca té el seu propi passafulard, amb un símbol que la caracteritza.

És utilitzat en totes les branques i simbolitza el final de l’etapa d’acollida i l’inici de l’etapa de desenvolupament.

Els rastres representen el nivell de progrés en la segona i la tercera etapa. Són símbols que es col·loquen en el fulard, a través d’un cordó de cuir.Cada rastre suposa que s’ha acomplit amb l’acció individual a la qual s’havia compromés el jove dentro de: la presa, caza, aventura, empresa o proyecto. dins de: la presa, cacera, aventura, empresa o projecte. El jove inclou els rastres en el seu cordó segons haja progressat en el projecte.


ETAPA DE DESENVOLUPAMENT

Quan el jove du a terme amb èxit la acció triada en la seua primera presa, cacera, aventura, empresa o projecte es ficarà el rastre del color de la seua branca amb el gravat de inici de pista.

Quan aconseguisca amb èxit fer les accions en els projectes que es desenvolupen entre l’inici i el final de pista es ficarà el rastre del color de la seua branca amb el gravat de continuació de camí.
Quan realitza amb èxit l’última acció de la seua segona etapa. És a dir, l’acció acomplida en l’última presa, cacera, aventura, empresa o projecte de l’etapa de desenvolupament. es ficarà el rastre del color de la seua branca amb el gravat de final de pista.

Quan el jove arriba a la seua etapa de servei es pot traure del cordò els rastres de la seua etapa de desenvolupament (els rastres amb el color de la branca). A partir d’ara fins el final de la seua progressió a la branca utilitzarà els rastres de color morat que representen la seua etapa de servei.


ETAPA DE SERVEI

Quan el jove du a terme amb èxit l’acció triada en la seua primera presa, cacera, aventura, empresa o projecte de l’etapa de servei es ficarà el rastre de color morat amb el gravat de inici de pista
Quan aconseguisca amb èxit fer les accions en els projectes que es desenvolupen entre l’inici i el final de pista es ficarà el rastre de color morat amb el gravat de continuació de camí.

Quan realitza amb èxit l’última acció de la seua etapa de servei. És a dir, l’acció acomplida en l’última presa, cacera, aventura, empresa o projecte de la seua progressió a la branca es ficarà el rastre del color morat amb el gravat de final de pista.