Programa d’Intercanvi d’Experiències Educatives 2020

Escoles Solidàries llança el XV PIEE 2020

Un any més Escoles Solidàries llancen el Programa d’Intercanvi d’Experiències Educatives amb la intenció de facilitar una eina educativa en valors i solidaritat; enfortir en la societat, la consciència de la interdependència Nord-Sud; potenciar actituds de comprensió, solidaritat i consciència ètica de ciutadania; apropar vitalment el coneixement d’altres pobles i cultures, i divulgar les possibilitats que ofereix “Escoles Solidàries”.

La pregunta més freqüent que es fan els sol·licitants és:
Què es fa a Guatemala?

Aquest programa no és de voluntariat a l’ús, per fer algun tipus de treball específic. Com diu el seu títol, és per a l’intercanvi d’experiències professionals en els centres educatius i personals amb les famílies. T’apuntes? ⬇️Contínua llegint ⬇️

👉REQUISITS⬇️:

  • ✅Tindre almenys 21 anys, complits al 31 de desembre de 2019.
  • ✅Mostrar interés pel món educatiu en sentit ample: docents, pares, mares, professionals dels mitjans de comunicació, educadors socials, de temps lliure, etc.
  • ✅Un esperit obert, creatiu, receptiu amb capacitat d’adaptació, amb voluntat d’aprendre y comprendre.
  • ✅Estar en disposició de subsistir amb mitjans precaris.
  • ✅Capacitat d’observació, reflexió, treball en equip i sentit de la responsabilitat.

👉ESCOLES SOLIDÀRIES ofereix ⬇️:

  • Fase 1️⃣: Amb una durada de 100 hores. És una fase de descobriments i aproximació a la realitat del Sud-Nord, a les persones amb les quals es va a compartir l’experiència i a la pròpia realitat personal i social.
  • Fase 2️⃣: Consta d’un mes de convivència amb comunitats de Guatemala, entre el 15 de juliol i el 15 d’agost aproximadament.
  • Fase 3️⃣: Continuar l’experiència viscuda en el teu entorn, el teu municipi i en Escoles Solidàries.

👉INSCRIPCIÓ⬇️:

https://escolessolidaries.org/piee-2020/