Qué fem

Som una entitat d’oci en el temps lliure i d’educació en valors. Els nostres més de 70 agrupaments escoltes proposen una via educativa complementària a l’escola, en la qual, a través de jocs, activitats, i vivències contribuïm al desenvolupament integral dels xiquets i joves que participen en les mateixes. Les activitats escoltes es posicionen com un referent dins d’alló que denominem Educació No Formal, és a dir, aquella que és complementària a l’acció de l’Escola Ordinària.

De la mateixa manera, el món escolta suposa per als educadors dels agrupaments escoltes una porta per a donar resposta a les seues inquietuds de voluntariat, ja que els permet dedicar-se a un projecte de forma altruista que va més enllà de la simple educació dels xavals, i ser part d’una entitat des de la qual es duen a terme projectes socials. El món escolta és una porta al voluntariat social, ja que es treballa per millorar la societat. Els escoltes, com a persones inquietes, estem al servei de la societat, i duem a terme projectes en els nostres pobles i barris amb l’objectiu de millorar el món que ens envolta.

El nostre mètode: L’escoltisme.

L’escoltisme va nàixer fa una mica més de 100 anys, ideat per Baden Powell a principis del segle XX, cercant una alternativa educativa per a joves que passaven la vida en els carrers, que contribuïra al seu desenvolupament físic, espiritual i mental. Al llarg dels anys, el mètode escolta s’ha anat adaptant als temps i a les necessitats de la societat, constituint-se actualment com un referent de l’educació en valors. Actualment, el moviment escolta a nivell mundial compta amb més de 30 milions de membres, i desenvolupa el seu mètode en més de 165 països del món.

La missió de l’escoltisme és contribuir a l’educació dels joves, a través d’un sistema de valors basat en la Llei i Promesa escoltes, ajudant a construir un món millor on les persones s’autorealitzen com a individus i juguen un paper constructiu en la societat.

 (Declaració de Missió de l’escoltisme, Durban 1999)

Els elements de l’escoltisme són:

 • Llei i Promesa: Es tracta d’una adhesió lliure a una llei i una promesa que aporten una identitat i genuinitat al nostre mètode. S’inscriuen en el context més vast dels principis fonamentals de l’escoltisme i no poden dissociar-se entre si.
 • Educació per l’acció: Una educació activa és aquella en la qual el jove és protagonista de la seua pròpia educació, responsabilitzant-se del seu propi desenvolupament i participant en tot el procés educatiu.
 • Vida en petits grups:  El petit grup té el seu oritge en la forma natural d’organitzar-se els joves. És un grup primari, caracteritzat pel contacte directe, afectiu (motivat per la relació) i espontani.
 • Programes progressius i atraients: El mètode scout és progressiu, aspecte que s’aplica a totes les àrees de desenvolupament de la persona, sent els xiquets i joves els que proposen les activitats segons els seus diferents centres d’interès sent també atraients.
 • Vida en la naturalesa: La naturalesa és el marc ideal per a la realització d’infinitat d’activitats atractives i adaptables a totes les edats i a tot tipus de joves.
 • Marc simbòlic:  Un marc simbòlic té com a base la inclinació natural dels joves per a la imaginació, l’aventura, la creativitat i la inventiva. Marca un estil de vida que sorgeix d’una vivència interna plena de símbols i signes que ho expressen i ho identifiquen.
 •  Models de l’educador escolta: Des de la proposta educativa del programa de joves entenem que l’educador juga un doble paper: referència que camina en paral·lel als joves i suport i acompanyant en el seu creixement.

Com s’aplica a la FEV el mètode escolta?

A la FEV hem adaptat el mètode escolta a la nostra realitat com a entitat, a la realitat dels nostres agrupaments escoltes i a la del nostre entorn, per a oferir una proposta educativa el més propera a cada realitat. Els nostres més de 70 agrupaments escoltes desenvolupen les seues activitats adaptant la metodologia escolta a la seua realitat (barri, ciutat o poble), i els recursos que tenen al seu abast, donant lloc a una pluralitat d’activitats i formes de funcionament, que no obstant açò cerquen totes elles el mateix: contribuir al creixement com a persones dels xavals que acudeixen a les seues activitats. La proposta educativa que desenvolupa la FEV està basada en uns valors des dels quals el jove actua, sent, reflexiona, viu… Una proposta educativa des de i per a la promoció d’uns determinats valors, una proposta educativa des d’una forma d’entendre a l’ésser humà i a la societat. L’educació en uns valors concrets ha de ser nostra principal tasca dins de l’escoltisme,possat que l’educació en ells possibilita, facilita i afavoreix enormement la conquesta de l’autonomia personal, clau per al desenvolupament de personalitats crítiques, profundes i compromeses amb l’acció social i la vida en societat.

 • El nostre Programa de Joves: El PdJ persegueix contribuir a l’educació dels joves ajudant-los a desenvolupar plenament les seues possibilitats físiques, intel·lectuals, afectives, socials i espirituals, com a persones, com a ciutadans i ciutadanes responsables que troben el sentit de la seua vida participant activament en la construcció d’un món més just i igualitari.(Descarrega’l ací)

 • El nostre Programa d’Adults: El PdA és una estratègia de voluntariat que cerca desenvolupar un escoltisme de qualitat mitjançant el treball dels voluntaris que participen en qualsevol espai de la FEV. A la FEV apostem fermament pel valor humà que ofereixen els voluntaris i que creiem que sense aquesta aportació mai podríem aconseguir la nostra missió, educar per a la transformació social. (Descarrega’l ací)

 • El nostre Programa Federatiu: El Programa A Tornallom de la FEV pretén que entre tots els àmbits federatius (agrupaments escoltes, equips de voluntaris i equips directius) treballem units per complir amb els objectius que creiem adequats per a nosaltres com a federació escolta.  (Descarrega’l ací)

 • La nostra ideologia: La Carta FEV ens defineix com a institució des del més profund, posant de relleu els elements bàsics de la nostra acció educativa i transformadora. En ella s’expliciten els nostres objectius i característiques com a entitat escolta. Suposa així un ideari, i no solament una expressió del que som sinó també d’allò que volem fer. (Descarrega-la ací)