Qui som

La Federació d’Escoltisme Valencià és una de les entitats juvenils més importants de la Comunitat Valenciana. Actualment està formada per més de 6.500 joves, repartits en més de 70 agrupaments escoltes per tota la geografia valenciana. La FEV és membre del Movimento Scout Católico. Com tal està representada a la Conferencia Internacional Católica de Escultismo, a la Federación de Escultismo en España i en la Organización Mundial del Movimiento Scout.

Ens dediquem a l’educació en valors de xiquets i joves a través d’activitats d’oci i temps lliure. Tenim com objectiu d’oferir un temps lliure de qualitat, des del qual proposem activitats perquè els nostres xavals es divertisquen, coneguen gent nova, gaudisquen del contacte amb la naturalesa, reflexionen… i tot açò per a treballar en una educació en valors perquè cresquen com a persones íntegres.

Som una associació sense ànim de lucre, formada per una conjunció de centenars d’educadors que voluntàriament participen en l’educació integral de milers de xiquets i joves. Creiem en l’educació en valors com un mitjà per a fer créixer a les persones i que el dia de matí siguen ciutadans compromesos amb el seu entorn i societat. Eduquem per a la transformació social.

Es per açó que l’escoltisme pasa de ser un mètode educatiu a una forma de vida.

L’escoltisme va nàixer fa una mica més de 100 anys, ideat per Baden Powell a principis del segle XX, cercant una alternativa educativa per a joves que passaven la vida en els carrers, que contribuïra al seu desenvolupament físic, espiritual i mental. Al llarg dels anys, el mètode escolta s’ha anat adaptant als temps i a les necessitats de la societat, constituint-se actualment com un referent de l’educació en valors. Actualment, el moviment escolta a nivell mundial compta amb més de 30 milions de membres, i desenvolupa el seu mètode en més de 165 països del món.

La missió de l’escoltisme és contribuir a l’educació dels joves, a través d’un sistema de valors basat en la Llei i Promesa escoltes, ajudant a construir un món millor on les persones s’autorealitzen com a individus i juguen un paper constructiu en la societat.

 (Declaració de Missió de l’escoltisme, Durban 1999)

La FEV està composta per 3 associacions, una en cada diòcesis de la Comunitat Valenciana: Scouts de Castelló, Moviment Escolta de València i Scouts de Alicante. Cada associació està composta per diversos agrupaments escoltes repartits per tota la seua geografia, i duent a terme la labor educativa de l’escoltisme.

Per a donar suport a aquests agrupaments, responent en la mesura del possible a les seues necessitats, i a més dur a terme projectes a nivell federatiu que responguen a les finalitats de l’escoltisme, amb ànim de millorar la societat en algun aspecte, estan els equips d’acció: Fe, Desenvolupament, Internacional, Medi ambient, Participació política, Salut, Integració social i promoció cultural.

A més en la FEV existeixen 3 equips estructurals que reforcen tasques fonamentals per a dotar de major profunditat a l’escoltisme que es duu a terme en els agrupaments de la FEV: Escola Lluerna, Equip d’Animació pedagògica i Creequip.

Finalment per a desenvolupar les labors de gestió i coordinació de la FEV i les seues associacions existeixen els equips directius que treballen en 4 àrees principals: administració, coordinació tècnica, comunicació i relacions institucionals.

La FEV enfoca el seu treball a través del seu programa federatiu Arrels, per al període 2017-2022. El programa federatiu desenvolupa totes les línies i àmbits de treball de la federació, i sota ell es recullen tots els projectes que es realitzen dins d’aquesta, mitjançant els seus diferents components; equips de treball i grups scouts.

El disseny del programa federatiu sempre és participatiu i horitzontal: té en compte els interessos i les necessitats dels nens, nenes i joves de la federació, partint de les realitats particulars de cadascun dels grups escoltes i del seu àmbit social. Mitjançant un procés obert i dinàmic es van recollir les aportacions dels grups escoltes de la Comunitat Valenciana. A partir d’elles, es van formular els objectius que la FEV vol aconseguir durant els pròxims 5 anys.

Quines àrees considerem prioritàries per a treballar amb la infància i la joventut?

  • Educació en valors.
  • Educació emocional, social i afectiu-sexual.
  • Participació social.
  • Educació mediambiental.
  • Voluntariat com a mitjà de transformació social.
  • Promoció personal.
  • Oci inclusiu.

Les activitats que els grups scouts duen a terme es configuren dins d’aquestes àrees de treball i persegueixen complir diferents objectes dins de cada àmbit.