Qui som

La Federació d’Escoltisme Valencià és una de les entitats juvenils més importants de la Comunitat Valenciana. Actualment està formada per més de 6.200 joves, repartits en més de 70 agrupaments escoltes per tota la geografia valenciana. La FEV és membre del Movimento Scout Católico. Com tal està representada a la Conferencia Internacional Católica de Escultismo, a la Federación de Escultismo en España i en la Organización Mundial del Movimiento Scout.

Ens dediquem a l’educació en valors de xiquets i joves a través d’activitats d’oci i temps lliure. Tenim com objectiu d’oferir un temps lliure de qualitat, des del qual proposem activitats perquè els nostres xavals es divertisquen, coneguen gent nova, gaudisquen del contacte amb la naturalesa, reflexionen… i tot açò per a treballar en una educació en valors perquè cresquen com a persones íntegres.

Som una associació sense ànim de lucre, formada per una conjunció de centenars d’educadors que voluntàriament participen en l’educació integral de milers de xiquets i joves. Creiem en l’educació en valors com un mitjà per a fer créixer a les persones i que el dia de matí siguen ciutadans compromesos amb el seu entorn i societat. Eduquem per a la transformació social.

Es por açó que l’escoltisme pasa de ser un mètode educatiu a una proposta d’estil de vida.