Metodologia

Els elements de l’escoltisme són:

   • Llei i Promesa:  Es tracta d’una adhesió lliure a una llei i una promesa que aporten una identitat i genuinitat al nostre mètode. S’inscriuen en el context més vast dels principis fonamentals de l’escoltisme i no poden dissociar-se entre si.
   • Educació per l’acció:  Una educació activa és aquella en la qual el jove és protagonista de la seua pròpia educació, responsabilitzant-se del seu propi desenvolupament i participant en tot el procés educatiu.
   • Vida en petits grups:  El petit grup té el seu oritge en la forma natural d’organitzar-se els joves. És un grup primari, caracteritzat pel contacte directe, afectiu (motivat per la relació) i espontani.
   • Programes progressius i atraients:  “El mètode scout és progressiu, aspecte que s’aplica a totes les àrees de desenvolupament de la persona, sent els xiquets i joves els que proposen les activitats segons els seus diferents centres d’interès sent també atraients.
   • Vida en la naturalesa: La naturalesa és el marc ideal per a la realització d’infinitat d’activitats atractives i adaptables a totes les edats i a tot tipus de joves.
   • Marc simbòlic:   Un marc simbòlic té com a base la inclinació natural dels joves per a la imaginació, l’aventura, la creativitat i la inventiva. Marca un estil de vida que sorgeix d’una vivència interna plena de símbols i signes que ho expressen i ho identifiquen.
   • Models de l’educador escolta:  Des de la proposta educativa del programa de joves entenem que l’educador juga un doble paper: referència que camina en paral·lel als joves i suport i acompanyant en el seu creixement.

Com s’aplica a la FEV el mètode escolta?

A la FEV hem adaptat el mètode escolta a la nostra realitat com a entitat, a la realitat dels nostres agrupaments escoltes i a la del nostre entorn, per a oferir una proposta educativa el més propera a cada realitat. Els nostres més de 70 agrupaments escoltes desenvolupen les seues activitats adaptant la metodologia escolta a la seua realitat (barri, ciutat o poble), i els recursos que tenen al seu abast, donant lloc a una pluralitat d’activitats i formes de funcionament, que no obstant açò cerquen totes elles el mateix: contribuir al creixement com a persones dels xavals que acudeixen a les seues activitats. La proposta educativa que desenvolupa la FEV està basada en uns valors des dels quals el jove actua, sent, reflexiona, viu… Una proposta educativa des de i per a la promoció d’uns determinats valors, una proposta educativa des d’una forma d’entendre a l’ésser humà i a la societat. L’educació en uns valors concrets ha de ser nostra principal tasca dins de l’escoltisme,possat que l’educació en ells possibilita, facilita i afavoreix enormement la conquesta de l’autonomia personal, clau per al desenvolupament de personalitats crítiques, profundes i compromeses amb l’acció social i la vida en societat.

 • El nostre Programa de Joves: El PdJ persegueix contribuir a l’educació dels joves ajudant-los a desenvolupar plenament les seues possibilitats físiques, intel·lectuals, afectives, socials i espirituals, com a persones, com a ciutadans i ciutadanes responsables que troben el sentit de la seua vida participant activament en la construcció d’un món més just i igualitari.(Descarrega’l ací)

Ací expliquem en mes profunditat que es el Programa de Joves (PdJ)