Transparència

Des de la Federació d’Escoltisme Valencià entenem que, com a organisme important de la societat jove que som, que rep fons públics, d’entitats membre i de consells locals a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació econòmica i de subvencions de la FEV, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària.