Transparència

Des de la Federació d’Escoltisme Valencià entenem que, com a organisme important de la societat jove que som, que rep fons públics, d’entitats membre i de consells locals a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació econòmica i de subvencions de la FEV, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària.

Els estatuts actuals de la Federació de Escoltisme Valencià van ser aprovats en Assemblea Extraordinària el 4 de febrer de 2017. Van ser ratificats per la Conferència Episcopal Espanyola el dia 17 de març de 2017. Altres documents de referència de l’entitat són els estatuts presentats al registre d’entitats de voluntariat, i l’acta constitucional de la FEV.

Pots consultar versions anteriors dels estatuts FEV:
Entitat públicaQuantitat atorgada (2019)
Institut Valencià de la Joventut60.704,76 €
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació40.000,00 €
Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives30.035,12 €
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport9.953,96 €
TOTAL125.678,72 €
% DEL PRESSUPOST ANUAL55,89%