Retrobada-Normativa legal

Aquest és el llistat de normativa legal que regula les activitats en la fase 3 i la nova normalitat. Estarà actualitzat perquè es puga consultar en cada moment quina legislació està vigent.