Retrobada – Preguntes freqüents

A partir de quin nombre de participants necessitem una persona amb la titulació de DAT?

Si hi ha més de 39 persones participants, caldrà que la persona coordinadora de les activitats tinga la titulació de DAT o equivalents

Quina és la normativa que regula les activitats dels agrupaments, associacions i federació en la fase 3 i la nova normalitat?

DECRET 8/2020, de 13 de juny del president de la Generalitat i RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Hi ha algun canvi en l'assegurança amb la nova situació?

No, l’assegurança cobreix totes les activitats que estan permeses per la normativa legal. Per tant, davant un accident personal o una demanda per responsabilitat civil estem igual de cobertes

La cobertura sanitària d'una persona amb la COVID-19 en una activitat la paga l'assegurança?

No. La COVID-19 es considera malaltia comú, com pot ser un constipat o una gastroenteritis. Una persona contagiada serà coberta per la seua cobertura sanitària, al no tractar-se d’un accident personal

Els protocols preparats pels agrupaments cal enviar-los a l'associació o a la federació?

No cal enviar cap documentació a la federació. Les associacions podrien establir el seu propi criteri.

Cal una persona amb titulació de DAT en activitats o agrupaments amb menys de 40 persones?

No. Les activitats hauran de comptar a una persona amb titulació de DAT que faça les funcions de coordinació quan tinguen 40 o més persones participants. En arribar a 80 persones, es necessitarà una persona més i així succesivament.

Si en un grup de 10 persones hi ha una o diverses persones (xiquets) amb necessitats especials, es pot augmentar el número de scouters sense reduir el nombre de xiquets?, hi ha una opció de 'reforç'?

De moment no està contemplat a la normativa. L’agrupament pot decidir augmentar el número de scouters però reduint el número de xiquets en la mateixa proporció.