Reglament de Règim Intern

La FEV està en procés de definir el Reglament de Règim Intern (RRI). És un document intern que defineix les normes de funcionament de la federació, partint dels estatuts.

Ací pots consultar en quin pas del procés ens trobem:
1.- Proposta inicial: Assemblea FEV 7 d’octubre del 2018. FINALITZAT.
2.- Procés participatiu dels agrupaments i equips de la FEV. Fins al 31 de març del 2019. OBERT
3.- Treball en el Consell FEV: 3 de febrer de 2019.
3.- Presentació i votació en l’assemblea FEV: 12 de maig del 2019.

Podeu fer propostes al text del RRI mitjançant el següent formulari: