Reglament de Règim Intern

El darrer 12 de maig del 2019, l’Assemblea FEV va aprovar el text definitiu de l’RRI.