Economia

 

A aquesta pàgina pots consultar documents econòmics de la FEV:

Exercici 2017

  • Pressupost 2017 (votat a l’Assemblea FEV del 4 de juny de 2017)
  • Execució pressupostària (a data dd/mm/aaaa)
  • Balanç econòmic

Exercici 2018