Estatuts

Els estatuts actuals de la Federació d’Escoltisme Valencià van ser aprovats en Assemblea Extraordinaria el 4 de febrer de 2017. Van ser ratificats per la Conferència Episcopal Espanyola el dia 17 de març de 2017. Altres documents de referència de l’entitat són els estatuts presentats al registre d’entitats de voluntariat, i l’acta constitucional de la FEV.

Pots consultar versions anteriors dels estatuts FEV: