Objectius educatius de:

La Colonia dels castors

-relació amb u mateix

línia educativa: Intel·lectual

- Recollir informació percebent el medi que l'envolta amb els cinc sentits.

- Conéixer i expressar qualitats del seu entorn.

- Mostrar interés per buscar l'origen d'allò que veuen.

línia educativa: Afectiva

- Ser obert i alegre.

- Manifestar les seues emocions.

línia educativa: Caràcter

- Superar l'egocentrisme.

- Observar el que l'envolta.

- Donar-se compte de les seues limitacions i potencialitats.

- Acceptar i acomplir amb les seues responsabilitats.

- Afrontar les situacions amb optimisme.

línia educativa: Física

- Conéixer i utilitzar diferents formes d'expressió de l'afecte i de l'amor.

- Realitzar activitats sense discriminació de gènere cap a ell mateix i cap als altres.

- Conéixer i assumir pautes d'higiene i ordre cap a si mateix i el seu entorn més pròxim.

- Conéixer i desenvolupar hàbits alimentaris saludables.

- Conéixer i descobrir les possibilitats i capacitats motrius del seu cos.

relación con los demas

línia educativa: Convivència

- Observar i descobrir la diversitat en altres xiquets i acceptar-la.

- Acceptar als xiquets amb característiques diferents a les seues.

- Mostrar respecte per les opinions dels altres.

línia educativa: Cooperació i lideratge

- Acceptar i respectar les regles establides en els jocs.

- Dur a bon terme les tasques que li assigne la Colònia.

línia educativa: Servei

- Fer una bona acció diària.

- Desenvolupar actituds d'ajuda i col·laboració amb els companys.

relació amb el mon

Línia educativa: Medi Ambient

- Observar i explorar l'entorn amb actitud de respecte i cura cap a la natura.

línia educativa: Informació i mitjans de comunicació

- Interessar-se per tot el que passa seu voltant.

línia educativa: Tecnologia

- Descobrir les seues capacitats tècniques i manuals.

- Ser conscient de la necessitat de supervisió per a l'ús de les tecnologies.

- Conéixer els beneficis i perjudicis de les noves tecnologies.

línia educativa: Consum

- Ser conscient d'allò que necessita.

línia educativa: Treball

- Saber resoldre amb habilitat les tasques que elegeix en el projecte de branca.

- Proposar-se metes estimulants i abastables.

línia educativa: Cultura

- Descobrir diferents tipus de manifestacions culturals.

- Explorar diferents cultures i interrelacionar-se amb elles desenvolupant actituds de respecte.

- Gaudir de les manifestacions i tradicions culturals com a font de coneixement i oci.

relación con la trascendencia

línia educativa: Coneixer

- Ser capaços de sorprendre's i fascinar-se enfront de la meravella i el misteri inexplicable de la vida i de tot el que existix a través dels símbols suggeridors i vius que trobem a la natura.

- Aprendre a viure en la Colònia utilitzant el perdó i la gratitud en la relació amb els altres.

- Descobrir Déu com un amic que confia en nosaltres i ens ajuda a començar novament.

- Experimentar l'amor de Déu des de la Colònia, la família, la natura…

- Experimentar que ens necessitem els uns als altres per a complementarnos i enriquir-nos.

- Compartir-ho tot treballant a través de la vida en la colònia.

- Conéixer i respectar altres cultures diferents de la seua.

línia educativa: Viure

- Treballar amb la comunitat més pròxima (per i amb la colònia), per a viure el sentit comunitari de compartir i fer les coses entre tots i totes.

- Acceptar els altres castors/llops i fomentar els valors del respecte, convivència i perdó-agraïment.

línia educativa: Celebrar

- Apreciar les xicotetes atencions i detalls en la relació amb els companys.

- Expressar els estats d'ànim i d'allò que els preocupa i els emociona.

- Interessar-se pels membres de la pròpia sisena i ajudar-los quan ho necessiten.

- Sentir-se part d'una comunitat més gran que la Colònia (grup, parròquia, poble...).

- Disfrutar de la natura experimentant moments de descans i silenci.

- Meravellar-se amb els elements de la natura (la nit, les estrelles, la pluja, els arbres, les flors...).

- Sentir-se afortunats per tindre amics, família i gent que ens estima.

- Fer d'allò que es viu motiu de celebració i pregària (pujar a la muntanya, encendre un foc, inici de la marxa...).