Objectius educatius de:

La Unitat d'Exploradors

-relació amb u mateix

línia educativa: Intel·lectual

- Recollir informació percebent el medi que l'envolta amb els cinc sentits.

- Analitzar una situació des de diferents punts de vista.

- Identificar els elements principals d'un problema i intentar buscar solucions constructives.

línia educativa: Afectiva

- Interessar-se per l'adequada expressió de les pròpies emocions.

- Ser capaç de reconéixer les seues pròpies emocions.

- Analitzar i respectar els sentiments i les emocions dels altres.

línia educativa: Caràcter

- Conéixer i valorar les seues pròpies capacitats i limitacions.

- Conéixer i valorar el seu paper en el grup.

- Prendre decisions en la patrulla tenint en compte les possibles conseqüències.

- Ser feliç.

- Analitzar la realitat i a l'altre.

- Acceptar i acomplir amb les seues responsabilitats.

- Afrontar les situacions amb optimisme.

- Identificar el seu propi desenvolupament i evolució dins la patrulla.

- Tindre seguretat en la realització de les activitats quotidianes.

línia educativa: Física

- Desenvolupar i identificar els seus sentiments psicosexuals: desig, atracció i enamorament.

- Realitzar activitats sense discriminació de gènere cap a ell mateix i cap als altres.

- Conéixer i aplicar pautes d'higiene i ordre cap a el mateix i cap al seu entorn.

- Desenvolupar hàbits de salut i alimentació i conéixer les conseqüències d'una alimentació inadequada.

- Potenciar les habilitats i destreses físiques del seu cos, coneixent les seues limitacions.

- Conéixer els efectes negatius de les drogues (iniciació).

relació amb els demés

línia educativa: Convivència

- Conéixer i respectar diferents estils de vida, classes socials, etc.

- Ser conscient de la societat en què està immers.

- Optar per la distribució justa de les tasques, sense explotacions ni privilegis.

- Acceptar i respectar les aportacions i opinions dels altres.

- Adquirir habilitats de comunicació per relacionar-se amb els altres.

- Ser capaç de jugar un paper de mediador en cas de conflicte en el grup.

línia educativa: Cooperació i lideratge

- Prendre decisions amb els altres i respectar-les.

- Gestionar i responsabilitzar-se dels propis projectes (aventures).

- Conéixer el desenvolupament sostenible.

- Ser capaç de situar la seua pròpia acció dins l'entorn més pròxim (barri, local, etc.).

línia educativa: Servei

- Participar en l'organització de projectes socials realitzats per la patrulla o la unitat d'exploradors.

- Responsabilitzar-se de les seues accions davant situacions injustes.

relació amb el mon

Línia educativa: Medi Ambient

- Mostrar interès per augmentar els coneixements sobre el seu entorn.

- Conéixer distintes accions que ajuden en la conservació i millora de la natura.

línia educativa: Informació i mitjans de comunicació

- Saber distingir entre la publicitat, com a ferramenta per vendre productes, i la informació, com a ferramenta de coneixement.

línia educativa: Tecnologia

- Perfeccionar i posar en pràctica les seues destreses tècniques i habilitats manuals.

- Realitzar un ús responsable de les noves tecnologies.

- Gaudir de les relacions socials sense necessitat de les noves tecnologies.

- Conéixer els beneficis i els perjudicis de les noves tecnologies.

línia educativa: Consum

- Identificar els models de consum mediatitzats.

- Consumir d'acord amb què necessita.

línia educativa: Treball

- Assumir responsabilitats tant en la patrulla com en la vida quotidiana.

- Superar-se en les accions del dia a dia.

línia educativa: Cultura

- Conéixer i respectar les diferents manifestacions de la pròpia cultura.

- Explorar diferents cultures i interrelacionar-se amb elles desenvolupant actituds de respecte.

- Gaudir de les manifestacions i tradicions culturals com a font de coneixement i oci.

relació amb la trascendència

línia educativa: Coneixer

- Aprofundir en els sentiments, somnis i inquietuds del jove, aprofitant les ocasions espontànies i el diàleg personal amb l'animador.

- Entendre Jesús com a persona que, convençuda que un altre món era possible, va aconseguir el seu somni.

- Treballar els somnis i utopies en la realització de les aventures.

- Experimentar l'amor de Déu des de la vida en la unitat d'exploradors, des dels amics, des de la família, des de la natura…

- Acceptar la seua pròpia realitat, amb les limitacions o xicotetes decepcions i potenciar els aspectes més positius.

- Compartir-ho tot, somiant junts i treballant per i amb els altres.

- Descobrir i respectar diferents cultures i la seua riquesa espiritual.

línia educativa: Viure

- Conéixer persones i espais que treballen al servei dels altres.

- Agafar responsabilitats per a millorar el nostre entorn (família, aventura, escola...).

línia educativa: Celebrar

- Apreciar les xicotetes atencions i detalls en la relació amb els companys.

- Expressar els estats d'ànim, allò que els preocupa i els emociona, tenint en compte la situació dels companys.

- Tindre sentiment de pertinença a una comunitat oberta i plural (escoltes, parròquia, barri, poble,...).

- Disfrutar de la natura experimentant moments de descans i silenci.

- Meravellar-se i admirar els elements de la natura (la nit, les estrelles, la pluja, els arbres, les flors...).

- Consolidar i destacar el grup d'amics com un àmbit important on sentir-se volgut i acollit.

- Fer d'allò que es viu motiu de celebració i pregària (pujar a la muntanya, encendre un foc, inici de la marxa...).