Dinàmiques per al kraal

Els kraals són tan complexos i estan formats per tants aspectes diferents entrellaçats, que pot semblar complicat arribar a identificar quin és l’aspecte clau per millorar el seu funcionament.

En la vida del kraal podem identificar quatre dimensions que es troben interrelacionades, s’influeixen i es complementen mútuament. No hi ha una dimensió més important que una altra, sinó que el bon funcionament del kraal depèn de l’equilibri entre les quatre.

Ací teniu una breu explicació de les quatre dimensions i de les necessitats que s’engloben en cadascuna, perquè pugueu identificar amb major facilitat com és l’aspecte clau per a començar a treballar. Dins de cadascuna d’aquestes dimensions podem trobar necessitats concretes que es relacionen amb aspectes conflictius que pot tindre un kraal. Ací us presentem algunes dinàmiques per a treballar cada dimensió. És important aclarir que solament són suggeriments de treball que han de ser adaptades a cada kraal i a cada moment concret de l’agrupament.

Dimensió pedagògica

Respon a tots els aspectes formatius i de metodologia escolta, és a dir, a les eïnes i habilitats que tenen els educadors per a realitzar la seua tasca educativa


Dimensió relacional

Són tots els aspectes que intervenen en la relació personal que es dóna entre els educadors, els diferents rols i interaccions que repercuteixen de forma directa en el funcionament del kraal com a equip de treball


Dimensió de sentit

Són aquells aspectes referents a la convicció dels educadors, a les seues creences i valors, que tenen a veure amb el sentit que es dóna a l’escoltisme i al fet de ser educador en l’agrupament escolta


Dimensió organitzativa

Són els elements més pràctics referents a l’organització i coordinació interna dels educadors i que poden arribar a fer més eficaços els esforços que realitzen


També podeu compartir les vostres pròpies dinàmiques i enviar-nos-les perquè les pengem en la web fent servir aquesta plantilla/explicació que el Creequip ha dissenyat.