transparencia scouts fev

Transparència.

En aquesta pàgina trobaràs informació relativa a diferents aspectes de la FEV. L’objectiu és mantindre actualitzat a tothom en relació a la gestió de l’entitat.

Des de la Federació d’Escoltisme Valencià entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la FEV, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Persones que formen part de l’entitat: 5.909 persones (juny 2022)

 • Xiques, xiquetes i joves: 4.783
 • Voluntàries: 1.126

Els estatuts actuals (CEE) de la Federació d’Escoltisme Valencià van ser aprovats en Assemblea Extraordinària el 4 de febrer de 2017. Van ser ratificats per la Conferència Episcopal Espanyola el dia 17 de març de 2017.

Acta constitucional FEV – 5 d’octubre de 1996.
Versió anterior estatuts – 1998-2017

Segons l’article 73 del Reglament de Règim Intern, tenen el caràcter de normativa interna complementaria als Estatuts i al Reglament de Règim Intern els següents documents:

 1. Codi Ètic
 2. Estatuts del Registre d’entitats de voluntariat de la CV
 3. Documents estratègics

El Codi Ètic, recull les pautes més significatives per a la Federació d’Escoltisme Valencià en la seua gestió i en les seues relacions, tant en el que es relaciona amb les persones associades, com en la contractació de personal, entorn social, medi ambient, famílies i equips directius.

Aquest Codi Ètic pretén arreplegar tots els aspectes que afecten a la gestió integral de la federació. S’ha elaborat tenint en compte els principis establits del Mètode Escolta i la Carta FEV. Som una entitat fidel a la nostra essència com a moviment, compromès amb la societat i amb el medi ambient i contribuïm a la construcció d’un món millor.

El darrer 12 de maig del 2019, l’Assemblea FEV va aprovar el text definitiu de l’RRI.

Descarregar

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida. 

Institucional (FEV)

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida.

Equip Alba

L’Equip Alba es el responsable de l’animació pedagògica federativa, això implica que la seua tasca és crear i revisar una proposta pedagògica única i coherent, i afavorir la seua difusió i integració per part dels agrupaments.
 
Està format per la suma de totes les persones voluntàries que participen en els equips d’animació pedagògica associatius, però desenvolupa projectes en una escala més holística, creant els recursos i fonaments dels quals es nodreixen les associacions.
 
Els projectes en desenvolupament es divideixen per patrulles, que es caracteritzen per ser transitòries, ja que busquen solucionar una tasca concreta i dinàmiques, podent canviar el seu nombre d’integrants segons les necessitats concretes.
 
Actualment, contem en dues patrulles, que són les següents:
 
 • Patrulla «llops» – Fòrum ruta
  Aquest equip té la funció de generar una proposta de fòrum ruta anual, així com fer un seguiment de la seua evolució i una revisió i actualització continua. 
 
 • Patrulla «Bous» – Revisió PdJ
  Aquesta patrulla té com a objectiu mantindre una revisió constant de la proposta federativa, recercant nous conceptes actuals en pedagogia o analitzant defectes d’implantació que puguen presentar-se per generar propostes de correcció i millora que siguen aprovades per l’assemblea.
 
Si estàs interessada a participar en alguna de les patrulles o vols formar part de l’equip per proposar una nova pots posar-te en contacte en el correu: equip.pedagogic@scoutsfev.org o en el correu de la responsable pedagògica de la teua associació.

CreEquip

El CreEquip és l’equip estructural de la FEV que es preocupa per la promoció dels kraals i el bon funcionament d’aquests. Som un equip de gent molt simpàtica que està al vostre abast per al que necessiteu. 

Si tens qualsevol dubte, pots contactar a creequip@scoutsfev.org

És l’equip de Creixement i Equip Humà, que està coordinat per la seua persona responsable. Té dues línies de treball molt relacionades. D’una banda, dota d’eines al kraal per prevenir i planificar la manca de persones educadores a mitjà i llarg termini, i per l’altra banda, s’encarrega de conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de cuidar i preocupar-se per les persones educadores.

S’encarrega de tots els aspectes relacionats amb les persones adultes voluntàries, amb l’objectiu principal de promoure un voluntariat de qualitat. Treballa pel creixement qualitatiu i quantitatiu, tant en l’àmbit de l’agrupament com de la FEV. Ofereix als agrupaments escoltes i a la FEV una gran varietat de recursos i eines per treballar i millorar el seu creixement.

Equip Fe

Escola Lluerna

El Codi Ètic, recull les pautes més significatives per a la Federació d’Escoltisme Valencià en la seua gestió i en les seues relacions, tant en el que es relaciona amb les persones associades, com en la contractació de personal, entorn social, medi ambient, famílies i equips directius.

Aquest Codi Ètic pretén arreplegar tots els aspectes que afecten la gestió integral de la federació. S’ha elaborat tenint en compte els principis establits del Mètode Escolta i la Carta FEV. Som una entitat fidel a la nostra essència com a moviment, compromés amb la societat i amb el medi ambient i contribuïm a la construcció d’un món millor.

Estatuts

Els estatuts actuals de la Federació de Escoltisme Valencià van ser aprovats en Assemblea Extraordinària el 4 de febrer de 2017. Van ser ratificats per la Conferència Episcopal Espanyola el dia 17 de març de 2017.

 

Estatuts antics

Pots consultar versions anteriors dels estatuts FEV:

Normativa interna complementària

Segons l’article 73 del Reglament de Règim Intern, tenen el caràcter de normativa interna complementària als Estatuts i al Reglament de Règim Intern els següents documents:

El darrer 12 de maig del 2019, l’Assemblea FEV va aprovar el text definitiu de l’RRI.

Econòmica i pressupostària (FEV)

Consells i assemblees

Ronda Solar 2023/2024
ENTIDAD PÚBLICACUANTÍA OTORGADA (2019)
Instituto Valenciano de la Juventud60.704,76 €
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación40.000,00 €
Conselleria de igualdad y políticas inclusivas30.035,12 €
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte9.953,96 €
TOTAL125.678,72 €
% DEL PRESUPUESTO ANUAL55,89%
Dades de l’entitat (FEV)

Persones que formen part de l’entitat: 6.668 persones

 • Xiques, xiquetes i joves: 5.180
 • Voluntàries: 1.488

 

 •  
Accés a la informació de transparència (FEV)

Des de la Federació d’Escoltisme Valencià entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la FEV, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Institucional (SdC)

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida.

Econòmica i pressupostària (SdC)
Accés a la informació de transparència (SdC)

Des de la Scouts de Castelló msc entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la SDC, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Institucional (MEV)

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida.

Si tens algun dubte, o vols obtindre més informació, pots contactar amb mev@scoutsfev.org.
 

El darrer 12 de maig del 2019, l’Assemblea FEV va aprovar el text definitiu de l’RRI.

Descarregar

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida. 

Econòmica i pressupostària (MEV)

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida.

Consulta documents actualitzats del MEV:
 

Exercici 2022
(votat en l’Assemblea MEV del 26 de setembre de 2021)
Pressupost 2022

Exercici 2021
(votat en l’Assemblea MEV del 13 de desembre de 2020)
Pressupost 2021

Exercici 2020
(votat en l’Assemblea MEV del 22 de setembre de 2019)
Pressupost 2020
Execució pressupostària 2020.
 
Exercici 2019
(votat en l’Assemblea MEV del 23 de setembre de 2018)
Presupost 2019

Exercici 2018
(votat en l’Assemblea MEV de l’1 de setembre de 2017)
Pressupost 2018

Exercici 2017
(votat en l’Assemblea MEV del 5 de març de 2017)
Pressupost 2017
Execució pressupostària 2017

 

 

Accés a la informació de transparència (MEV)

Des del Moviment escolta de València entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la MEV, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Institucional (SdA)

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Alicant, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida.

Econòmica i pressupostària (SdA)
Atenció al ciutadà (SdA)

Persones que formen part de l’Entitat: 2.194 personas (2022)

 • Total associades: 1.09
 • Total voluntàries: 165
 • Total educands: 932

 

 •  
Accés a la informació de transparència (SdA)

Des del Scout de alicante entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la SDA, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Sobre la llei de transparència

Què regula la Llei de Transparència?

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTBG) preveu quina informació han de publicar les administracions públiques per a coneixement de la ciutadania, com poden demanar informació a les administracions i quins són les regles de Bon Govern que han de respectar les responsables públics.

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les administracions públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals (inclosa la Casa de Sa Majestat el Rei) i els seus equivalents a nivell autonòmic, així com fundacions del sector públic, associacions constituïdes per administracions públiques o societats mercantils amb participació pública majoritària, estan obligades a complir la Llei de Transparència, és a dir, han de publicar la informació que la Llei esmenta i, a més, respondre a les sol·licituds d’informació que presenten els ciutadans i les ciutadanes. També hauran de publicar la informació prevista en la Llei entitats privades com els partits polítics, sindicats, organitzacions sindicals i altres entitats que perceben ajudes públiques. En el cas del present Portal de Transparència, atenent a l’article 2, es publica la informació de la Federació d’Escoltisme Valencià que se sol·licita amb major freqüència.

Què és el Portal de Transparència de laFederació d’Escoltisme Valencià?

És la plataforma per la qual es podrà accedir a la informació de laFederació d’Escoltisme Valencià. També contindrà la informació que la ciutadania sol·liciten amb major freqüència en exercici del dret d’accés a la informació pública.

Què conté aquest Portal?

El Portal, d’acord amb el que es disposa per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

Sobre la publicitat activa

Què és la Publicitat Activa?

És una informació agrupada en les categories definides en la Llei, que les administracions públiques hauran de publicar de forma periòdica i actualitzada per a garantir la transparència de la seua activitat. En aquest Portal de Transparència de la Federació d’Escoltisme Valencià es facilita l’accés de la ciutadania a tota la informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística prevista en la Llei corresponent a les diferents àrees municipals.

 

Quina informació es publica en el Portal?

La Llei regula la publicació de les següents categories d’informació en el que es coneix com a Publicitat Activa:

Informació organitzativa
 • Funcions que es desenvolupen en els organismes.
 • Normativa d’aplicació.
 • Estructura: organigrama amb identificació dels responsables de les unitats, el seu perfil i trajectòria professional.
 • Plans i programes anuals, objectius, grau de compliment i resultats.
Informació de rellevància jurídica
 • Directrius, instruccions, acords, circulars, respostes a consultes (que suposen una interpretació del Dret o produïsquen efectes jurídics).
 • Ordenances i Reglaments.
 • Projectes d’Ordenances i Reglaments.
 • Memòries i Informes inclosos en els expedients d’elaboració de textos normatius.
 • Documents que hagen de ser sotmesos a informació pública.
Informació de contingut econòmic
 • Contractes.
 • Convenis i encomandes de gestió.
 • Retribucions d’alts càrrecs.
 • Subvenciones i ajudes públiques.
 • Pressuposts.
 • Comptes anuals. Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització.
 • Informació estadística de grau de compliment dels serveis públics.
 • Béns immobles de propietat municipal.

 

Existeix alguna restricció a la publicació de la informació?

En efecte. Pot ser que la informació no puga publicar-se perquè afecta a qüestions sensibles com la seguretat nacional, la defensa o la protecció de dades personals. En aquests casos, haurà de comprovar-se si, veritablement, la publicació afecta als límits que la Llei preveu o, per al cas de les dades personals, si aquestes poden eliminar-se del document que es publique.

 

Què ocorre si no trobe informació en el Portal?

En principi, la informació més rellevant per a la ciutadania i de freqüent accés estarà disponible en el Portal de manera accessible, reutilitzable i interoperable. Si la persona interessada necessita més informació o necessita més detall, llavors, es podrà accedir al servei de sol·licitud d’informació pública que és un dret regulat per la Llei de transparència i bon govern. Aquest servei es troba disponible en el Portal.

 

Què ocorre si no es compleix amb les obligacions de transparència i no es publica la informació?

El Consell de Transparència i Bon Govern vetlarà pel compliment de les disposicions de la Llei i l’incompliment podrà donar lloc a procediments disciplinaris.

 

Què és el dret d’accés a la informació pública?

És el dret d’accés a accedir a informació pública en els terminis previstos en la Constitució, article 105.b), entenent-se com a informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu suport o format, que obren en poder de l’administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

Es pot demanar qualsevol informació?

El dret d’accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació, és a dir, els límits existeixen per a protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fóra, podria danyar a una persona o a l’interès públic. Aquests límits estan taxats en la Llei i són els següents:

 • La seguretat nacional.
 • La defensa.
 • Les relacions exteriors.
 • La seguretat pública.
 • La prevenció, recerca i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
 • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
 • Els interessos econòmics i comercials.
 • La política econòmica i monetària.
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.
 • La protecció del medi ambient.

 

Com s’apliquen els límits?

L’òrgan al que se li sol·licita una informació, la publicació de la qual considera que pot perjudicar a algun dels límits, haurà de valorar si, efectivament, es produeix un dany si es proveeix aqueixa informació.

 

Per què existeix protecció de dades personals?

Si la informació sol·licitada continguera dades especialment protegides, l’accés únicament es podrà autoritzar en cas que es comptara amb el consentiment exprés i per escrit de la persona afectada.

 

Què és l’accés parcial?

En els casos en els quals se sol·licite informació que estiga sotmesa a alguna causa de límit del dret, s’admetrà parcialment la sol·licitud i s’indicarà a la persona sol·licitant la informació que ha sigut omesa.

 

Què pot fer un ciutadà o una ciutadana a la qual se li denega informació?

Pot presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, òrgan independent encarregat de vetlar pel correcte compliment de les disposicions de la Llei.