transparencia scouts fev

Transparència.

En aquesta pàgina trobaràs informació relativa a diferents aspectes de la FEV. L’objectiu és mantindre actualitzat a tothom en relació a la gestió de l’entitat.

Des de la Federació d’Escoltisme Valencià entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. 

Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la FEV, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Institucional – Federació d’Escoltisme Valencià

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida.

La composició de la Junta Directiva de la FEV 2022-2025 és la següent, acordada en Assemblea General Ordinària, celebrada el diumenge 2 d’octubre de 2022. 

 • Presidenta: Susanna Feliu Lloret
 • Vicepresidenta: Clara Devane Prósper
 • Secretari: Arnau Folgado Arenas
 • Tresorer: Miguel Cebolla Orquín
 • Consiliari: Salvador Palomares Bosch
 • Responsable d’Animació pedagògica: Albert Santiago Sabater Talens
 • Responsable de comunicació: Paula Lapeña Mompó
 • Responsable de l’Escola de Formació “Escola Lluerna”: Miriam Ibáñez Esplugues
 • Responsable d’equips d’acció: Ignacio Manuel González Juste
 • Vocalia de Participació: Maria Arias Galiano
 • Responsable pedagògica de la formació: Pablo Rubio Signes
 • Vocalia 4 Vents: Àngela Capdevila Bohigues

Equip Alba

L’Equip Alba es el responsable de l’animació pedagògica federativa, això implica que la seua tasca és crear i revisar una proposta pedagògica única i coherent, i afavorir la seua difusió i integració per part dels agrupaments.
 
Està format per la suma de totes les persones voluntàries que participen en els equips d’animació pedagògica associatius, però desenvolupa projectes en una escala més holística, creant els recursos i fonaments dels quals es nodreixen les associacions.
 
Els projectes en desenvolupament es divideixen per patrulles, que es caracteritzen per ser transitòries, ja que busquen solucionar una tasca concreta i dinàmiques, podent canviar el seu nombre d’integrants segons les necessitats concretes.
 
Actualment, contem en dues patrulles, que són les següents:
 
 • Patrulla “llops” – Fòrum ruta
  Aquest equip té la funció de generar una proposta de fòrum ruta anual, així com fer un seguiment de la seua evolució i una revisió i actualització continua. 
 
 • Patrulla “Bous” – Revisió PdJ
  Aquesta patrulla té com a objectiu mantindre una revisió constant de la proposta federativa, recercant nous conceptes actuals en pedagogia o analitzant defectes d’implantació que puguen presentar-se per generar propostes de correcció i millora que siguen aprovades per l’assemblea.
 
Si estàs interessada a participar en alguna de les patrulles o vols formar part de l’equip per proposar una nova pots posar-te en contacte en el correu: equip.pedagogic@scoutsfev.org o en el correu de la responsable pedagògica de la teua associació.

CreEquip

El CreEquip és l’equip estructural de la FEV que es preocupa per la promoció dels kraals i el bon funcionament d’aquests. Som un equip de gent molt simpàtica que està al vostre abast per al que necessiteu. 

Si tens qualsevol dubte, pots contactar a creequip@scoutsfev.org

És l’equip de Creixement i Equip Humà, que està coordinat per la seua persona responsable. Té dues línies de treball molt relacionades. D’una banda, dota d’eines al kraal per prevenir i planificar la manca de persones educadores a mitjà i llarg termini, i per l’altra banda, s’encarrega de conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de cuidar i preocupar-se per les persones educadores.

S’encarrega de tots els aspectes relacionats amb les persones adultes voluntàries, amb l’objectiu principal de promoure un voluntariat de qualitat. Treballa pel creixement qualitatiu i quantitatiu, tant en l’àmbit de l’agrupament com de la FEV. Ofereix als agrupaments escoltes i a la FEV una gran varietat de recursos i eines per treballar i millorar el seu creixement.

Equip Fe

Escola Lluerna

Estatuts

Els estatuts actuals de la Federació de Escoltisme Valencià van ser aprovats en Assemblea Extraordinària el 4 de febrer de 2017. Van ser ratificats per la Conferència Episcopal Espanyola el dia 17 de març de 2017.

 

Estatuts antics

Pots consultar versions anteriors dels estatuts FEV:

Normativa interna complementària

Segons l’article 73 del Reglament de Règim Intern, tenen el caràcter de normativa interna complementària als Estatuts i al Reglament de Règim Intern els següents documents:

Econòmica i pressupostària – Federació d’Escoltisme Valencià
Dades de l’entitat – Federació d’Escoltisme Valencià

Persones que formen part de l’entitat: 6.295 persones (actualitzat a gener de 2024)

 • Xiques, xiquetes i joves: 5.030
 • Voluntàries: 1.265

 

Accés a la informació de transparència (FEV)
ENTITAT PÚBLICAQUANTIA OTORGADA (2023)
Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)     90.866,72 €
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació    27.000,00 €
Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives (IRPF)     33.043,37 €
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport        5.722,73 €
Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives (Foment del Voluntariat)     15.000,00 €
TOTAL  161.132,82 €

Des de la Federació d’Escoltisme Valencià entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la FEV, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Institucional (SdC)

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida.

Econòmica i pressupostària (SdC)
Accés a la informació de transparència (SdC)

Des de la Scouts de Castelló msc entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la SDC, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Institucional (MEV)

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida.

Si tens algun dubte, o vols obtindre més informació, pots contactar amb mev@scoutsfev.org.
 

El darrer 12 de maig del 2019, l’Assemblea FEV va aprovar el text definitiu de l’RRI.

Descarregar

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida. 

Econòmica i pressupostària (MEV)

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Valencià, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida.

Consulta documents actualitzats del MEV:
 

Exercici 2022
(votat en l’Assemblea MEV del 26 de setembre de 2021)
Pressupost 2022

Exercici 2021
(votat en l’Assemblea MEV del 13 de desembre de 2020)
Pressupost 2021

Exercici 2020
(votat en l’Assemblea MEV del 22 de setembre de 2019)
Pressupost 2020
Execució pressupostària 2020.
 
Exercici 2019
(votat en l’Assemblea MEV del 23 de setembre de 2018)
Presupost 2019

Exercici 2018
(votat en l’Assemblea MEV de l’1 de setembre de 2017)
Pressupost 2018

Exercici 2017
(votat en l’Assemblea MEV del 5 de març de 2017)
Pressupost 2017
Execució pressupostària 2017

 

 

Accés a la informació de transparència (MEV)

Des del Moviment escolta de València entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la MEV, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Institucional (SdA)

La Junta Directiva és l’òrgan que dirigeix i coordina les activitats de la Federació d’Escoltisme Alicant, i a ella li correspon l’execució dels acords de l’Assemblea General i la gestió ordinària del Consell. Promou la coordinació i comunicació entre els diferents equips i assumeix la direcció de la FEV i la seua representació quan l’Assemblea no està reunida.

Econòmica i pressupostària (SdA)
Atenció al ciutadà (SdA)

Persones que formen part de l’Entitat: 2.194 personas (2022)

 • Total associades: 1.09
 • Total voluntàries: 165
 • Total educands: 932

 

 •  
Accés a la informació de transparència (SdA)

Des del Scout de alicante entenem que, com a organisme amb clara vocació de servei a la societat jove que som, que rep fons públics i dels associats mitjançant les entitats membre a través de les quotes, la transparència ha de ser sempre present en la nostra forma de treballar, en coherència amb la filosofia de treball i de bon govern adquirida. Per això, en aquest apartat hi podreu trobar tota la informació d’interès general ja siga econòmica i de subvencions de la SDA, acompanyada de gràfiques i graelles que il·lustren i expliquen l’execució pressupostària com de les persones que representen els seus òrgans de govern i espais de treball.

Sobre la llei de transparència

Què regula la Llei de Transparència?

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTBG) preveu quina informació han de publicar les administracions públiques per a coneixement de la ciutadania, com poden demanar informació a les administracions i quins són les regles de Bon Govern que han de respectar les responsables públics.

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les administracions públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals (inclosa la Casa de Sa Majestat el Rei) i els seus equivalents a nivell autonòmic, així com fundacions del sector públic, associacions constituïdes per administracions públiques o societats mercantils amb participació pública majoritària, estan obligades a complir la Llei de Transparència, és a dir, han de publicar la informació que la Llei esmenta i, a més, respondre a les sol·licituds d’informació que presenten els ciutadans i les ciutadanes. També hauran de publicar la informació prevista en la Llei entitats privades com els partits polítics, sindicats, organitzacions sindicals i altres entitats que perceben ajudes públiques. En el cas del present Portal de Transparència, atenent a l’article 2, es publica la informació de la Federació d’Escoltisme Valencià que se sol·licita amb major freqüència.

Què és el Portal de Transparència de la Federació d’Escoltisme Valencià?

És la plataforma per la qual es podrà accedir a la informació de la Federació d’Escoltisme Valencià. També contindrà la informació que la ciutadania sol·liciten amb major freqüència en exercici del dret d’accés a la informació pública.

Què conté aquest Portal?

El Portal, d’acord amb el que es disposa per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.