CONDICIONS GENERALS – LSSI

INFORMACIÓ LEGAL, ÚS DEL WEB I ACCEPTACIÓ

El present Avís Legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació vénen obligats a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En conseqüència, s’informa dels següents extrems:

 1. FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ (C. I. F. G96961974) és el titular d’Educació en valors de xiquets i joves a través d’activitats d’oci i temps lliure com són les de l’escoltisme.

 2. El domini d’Internet www.scoutsfev.org és propietat de FEDERACIÓ D’ESCOLTISMEVALENCIÀ que té el seu domicili social en Calle Balmes, nº 17, 1º, València, 46001, València, amb Telf.-963153240.

 3. Les dades d’inscripció en el registre corresponent són:

  – Registre d’Associacions Juvenils de la Conselleria de Benestar Social: Secció 1 apartat AJ3 nº 18

  – Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia: Nº4734 de la Secció Especial, Grup D (Nº 4734-ES/D)

  – Registre d’Entitats de Voluntariat: Secció Quarta del Registre Autonòmic d’Associacions de la Generalitat Valenciana amb el nombre CV-04-039208-

 1. Els preus dels serveis i/o productes publicats si escau en la Web www.scoutsfev.org, que el consumidor i usuari pot contractar inclouen l’IVA

ÚS DEL WEB I ACCEPTACIÓ

No queda permés, per a menors de catorze anys sense consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela, l’atribució de la condició d’usuari d’aquest lloc web, segons la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals (LOPDGDD 3/2018), sobre la base de l’article 8 del RGPD. L’incompliment per part de l’usuari d’aquesta condició tindrà com a conseqüència la supressió de les dades aportades.

L’accés al lloc web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari, de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal.

El contingut del present Avís Legal pot patir modificacions, per la qual cosa la seua acceptació per part de l’usuari, serà respecte de l’Avís Legal publicat per FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀen el moment en què l’usuari accedisca al lloc web. Per tant, cada vegada que l’usuari accedisca al lloc web, haurà de llegir atentament el present Avís Legal.

Així mateix, l’accés al lloc web es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ que substituïsquen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.

CONDICIONS DEL WEB

L’usuari es compromet a fer ús de les activitats, els serveis, i si escau productes i utilitats oferits per FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ a través del lloc web www.scoutsfev.org de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del lloc web www.scoutsfev.org no exigeix una prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant açò l’anterior, l’accés a algun dels serveis o productes que s’oferisquen a través del lloc web www.scoutsfev.org pot estar condicionat al previ emplenament del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades personals que comunique en emplenar el formulari de subscripció o registre. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de manera que responga, a cada moment, a la seua situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari es realitzarà per FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ amb subjecció a la Política de Privadesa continguda en aquest lloc web.

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials, signes distintius, serveis, continguts i informacions de qualsevol classe que apareixen en aquest lloc web són propietat de FEDERACIÓD’ESCOLTISME VALENCIÀ, per la qual cosa no podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transformats o modificats sense l’autorització expressa d’aquesta entitat. Per continguts d’aquest lloc web entenem, sense que aquesta enumeració tinga caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir els continguts emprant per a açò mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’han posat a la seua disposició o, en general, dels quals s’empren habitualment en Internet sempre que, aquests últims, no comporten un risc o dany o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.

Les possibles referències que es facen en el lloc web de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguen de titularitat de tercers no constitueix o implica respatler, patrocini o recomanació per part de FEDERACIÓD’ESCOLTISME VALENCIÀ.

Exclusió de responsabilitats i garanties

 1. Continguts:

Les dades, textos, informacions, imatges o sons publicats en el lloc web www.scoutsfev.org són mostrats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos, sense que el seu accés genere relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i FEDERACIÓ D’ESCOLTISMEVALENCIÀ En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc web i la continguda en paper, prevaldrà aquesta última. S’adverteix a l’usuari que abans d’emprendre qualsevol acció derivada del contingut del lloc web, procedisca a verificar la informació obtinguda posant-se en contacte amb el departament d’Atenció al Client en el telèfon 963153240 o en l’adreça de correu electrònic fev@scoutsfev.org.

 1. Disponibilitat i continuitat

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ exclou, amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat de l’accés al lloc web i els seus serveis. L’accés a la informació i serveis que presta aquest lloc web té, en principi, una durada indefinida. No obstant açò, FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ podrà donar per acabada o suspendre l’accés al seu lloc web en qualsevol moment.

 1. Virus i codis maliciosos

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ exclou, amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguen produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

 1. Linking:

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ exclou, amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús de dispositius tècnics d’enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

 1. Ús il·licit

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què puga incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i/o utilització de les informacions contingudes en la mateixa. Tampoc es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguen fer dels noms comercials, marques o altres signes distintius que, no sent propietat de FEDERACIÓ D’ESCOLTISMEVALENCIÀ, apareguen en el lloc web.

Protecció de dades de caràcter personal

Per a contractar algun dels serveis o productes d’aquest lloc web, haurà d’emplenar-se el corresponent formulari de dades personals o el formulari de subscripció o registre.FEDERACIÓD’ESCOLTISME VALENCIÀ tractarà aquestes dades personals amb estricta subjecció a la seua política de privadesa continguda en aquest lloc web.

CAMPANYES INFORMATIVES

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ manté actives campanyes d’informació per a la promoció de l’entitat. Totes les campanyes que es realitzen en entorns online o en un altre tipus d’entorns remeten a aquest lloc web. Les campanyes publicitàries respecten escrupolosament la Llei de Competència Deslleial i la Llei General de Publicitat.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions o comunicacions realitzades pels usuaris a FEDERACIÓD’ESCOLTISME VALENCIÀ es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es dirigisquen al Servei d’Atenció al Client per alguna de les següents formes:

 • Mitjançant enviament postal a la següent adreça: Calle Balmes, nº 17, 1º,València, 46001, València.
   
 • Mitjançant trucada telefònica al número 963153240.
   
 • Mitjançant enviament d’e-mail a la seua adreça de correu electrònic fev@scoutsfev.org
   
  D’igual forma, totes les notificacions que realitze FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ a l’usuari es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzen per alguna de les següents formes:
 • Mitjançant enviament postal a l’adreça que l’usuari hi haja prèviament posat en coneixement de l’entitat.
   
 • Mitjançant trucada telefònica o fax al nombre que l’usuari haja posat prèviament en coneixement de l’entitat.
   
 • Mitjançant enviament d’e-mail a l’adreça de correu electrònic que l’usuari haja posat prèviament en coneixement de l’entitat.
   
  Per tant, perquè aquestes notificacions puguen portar-se a efecte cal que l’usuari manifeste que totes les dades facilitades per ell són certs i actuals, comprometent-se a notificar qualsevol modificació dels mateixos.
   
  Legislació i jurisdicció
La Legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per a conèixer de qualssevol demandes que aquest lloc web suscite serà la dels Jutjats i Tribunals de València (València).