Accedir a DUROC

Tutorials DUROC

Aquest primer tutorial del DUROC explica com:

  • Accedir-hi
  • El menú principal
  • L’agrupament
  • Afegir comptes bancaris i comptes d’efectiu

Si el que vols és introduir projectes o  pressupostos 

  • Ingressos
  • Despeses de l’agrupament.
  • Projectes

 

En aquest tutorial t’ho expliquem.

Primer es crea el projecte i després les corresponents partides (amb els seus diferents nivells: partida principal, subpartida i tercer nivell).
Cal tindre en compte totes les passes perquè el programa puga sumar correctament.