Sigues Lluerna senzilla però sigues Llum.

l’Escola de totes les persones voluntàries de la FEV.

Un espai on formar-se, trobar-se, compartir, créixer i amb mirada crítica treballar i gaudir per una forma de vida escolta.

escola-lluerna-fev

Estàs pensant en formar-te?

I tens alguna pregunta, veritat?

Posa’t en contacte amb nosaltres encara que segur que amb açò et podem ajudar.

Calendari formatiu d’aquesta ronda

Trau llibreta i boli per apuntar-te les formacions d’aquest 2022 – 2023

3r Trimestre

Abril – Maig – Juny

 • Jornada de Seguretat en Montanya (FEMECV)
 • 2º Curs de Manipulació d’Aliments i Aigües en línia (Lluerna)

S’acosta el campament d’estiu i açò és precís.
Que després ens passem tot el dia en el vàter.

1r Trimestre

Octubre – Novembre – Decembre

 • Curs de Monitor o Monitora d’activitats de temps lliure educatiu infatil i juvenil 2022 (IVAJ)
 • Curs de Manipulació d’Aliments i Aigües en línia (Lluerna)

Vinga que aquesta és la teua.

2n Trimestre

Gener – Febrer – Març

 • Curs de Monitor o Monitora d’activitats de temps lliure educatiu infatil i juvenil 2023 (IVAJ)
 • Curs de Primers Auxilis (Ignacio Moreno Toledano)

Més d’una vegada ens havera salvat saber de primers auxilis.

3r Trimestre

Abril – Maig – Juny

 • Jornada de Seguretat en Montanya (FEMECV)
 • 2º Curs de Manipulació d’Aliments i Aigües en línia (Lluerna)

S’acosta el campament d’estiu i açò és precís.
Que després ens passem tot el dia en el vàter.

Formadores i Equips.

A continuació us presentem el claustre, a més a més en l’Escola Lluerna no és només donar formació, dins de la pròpia escola hi ha diversos equips que són l’engranatge intern que ens ajuda a fer que tot funcione, així que us els presentem també amb les seues funcions. 

formadors-i-equips-escola-lluerna-fev
equips-escola-lluerna-fev

Et deixem per ací les últimes notícies de Lluerna

A. 1

Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Mattis et sed nam sem tellus erat.

A. 2

Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Mattis et sed nam sem tellus erat.

A. 3

Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit. Mattis et sed nam sem tellus erat.

Preguntes Freqüents

MONITOR D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE

El curs consta de 310 hores de formació, de les quals 150 són teòriques i 160 pràctiques. La formació dins del curs es divideix en 4 blocs:

Bloc 1 – 30h.Bloc 2 – 20h.Bloc 3 – 50h.Bloc 4 – 20h.Bloc 5 – 135h.
Formació inicial bàsica – FIBEducació per a la salut i la inclusió- EPSIBranques (Castors, llops, exploradors, pioners i companys)Vida en la naturaPràctiques

FORMACIÓ INICIAL BÀSICA- FIB.
Com el seu títol indica en aquest curs veurem els conceptes i continguts bàsics per a començar l’aventura de ser monitor d’activitats de temps lliure infantil i juvenil.
Coincideix que els educadors que es formen en la nostra escola, són escoltes, i per tant també es forma en aquest curs en aspectes com l’estructura de la FEV, la relació amb els educants…

VIDA EN LA NATURA.
En aquest curs aprendrem a transmetre i conscienciar de la importància de la vida en la naturalesa com a fonament pedagògic. Veurem tècniques de campisme, disseny de rutes valorant l’aspecte didàctic i com desenvolupar activitats i el funcionament de les acampades de forma sostenible.

EDUCACIÓ PER A LA SALUT I LA INCLUSIÓ.
En aquest curs treballarem sobre una visió general de la diversitat de persones i grups socials per a plantejar activitats de temps lliure concordes a les mateixes.
Aprendrem a desenvolupar tècniques d’intervenció educativa en funció de la diversitat individual i grupal que es present. Veurem i desenvoluparem tècniques, dinàmiques grupals i activitats de temps lliure infantil i juvenil adequades a les necessitats dels xiquets. A més donarem pinzellades a alguns dels aspectes més importants dels hàbits de vida saludables.

BRANQUES. 
És el curs clau, en el qual es mostren tots els aspectes importants per a treballar la vida en la branca escollida amb els xiquets i joves. És aquest curs s’aprèn la psicologia evolutiva segons l’edat i es vivència en primera persona la realització del projecte educatiu de branca i tot el que açò comporta.

DIRECTOR D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE

El curs consta de 320 hores de formació, de les quals 200 són teòriques i 120 pràctiques. La formació dins del curs es divideix en 6 blocs:

Bloc 1- 20h.Bloc 2 – 40h.Bloc 3 – 40h.Bloc 4 – 15h.Bloc 5 – 20h.Bloc 6 – 120h.
Gestió d’agrupament i de campamentsPEA i valorsKraal i lideratgeComunicacióCAnvi Social i Participació AssociativaPràctiques

GESTIÓN D’AGRUPAMENT I CAMPAMENTS. 
En aquest curs aprendràs com es realitza la gestió d’un agrupament escolta i tot el que comporta la preparació del campament (permisos, llicències, zones d’acampada…)

PEA I VALORS. 
El PEA és la base dels agrupaments escoltes, per açò hem d’aprendre com es fa un PEA i vivenciarlo per a així després poder-ho aplicar als agrupaments. Aquest curs és una eina bàsica.

COMUNICACIÓ. 
Aquest curs dóna facilitats per a tot el que concerneix a la comunicació. Es dóna una visió de la més general a la més específica. D’una banda es visibiliza la imatge de l’escoltisme com a moviment, passant per la imatge que transmeten els educadors a les famílies. També es mostren eines de com actuar en situacions de crisis i el contacte amb les xarxes socials.

KRAAL I LIDERATGE. 
L’agrupament té com a base uns educadors que entre si han de treballar. Potser alguns es coneguen uns altres no, per açò en aquest cursos es dóna la possibilitat d’aprendre a treballar en equip, de tenir eines, tècniques..diferents alternatives per a solucionar diferents conflictes. En aquest curs, a més coneixeràs el PDA, eina fonamental per a cuidar els kraales.

CANVI SOCIAL I PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA (CASPA). 
Aquest curs ajuda a donar una visió general de l’associacionisme i del voluntariat, veient el escoltisme com a moviment de canvi.

La legislació actual, DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana  (DOCV núm. 7542, de 8 de juny de 2015), al seu Annex II. Titulacions equivalents a les exigides per als equips d’animació d’activitats de temps lliure, especifica que:

1. Als efectes de les activitats regulades en el títol II d’este decret, seran equivalents als diplomes de director o directora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (DAT):

 • El Diploma d’Animador o Animadora Juvenil (
  (AJ1 i AJ expedits per Lluerna fins el 2012) o els diplomes emesos pels organismes responsables en matèria de joventut de les comunitats autònomes que, siga quina siga la seua denominació, capa-citen per a la realització de les funcions de direcció i coordinació d’ac-tivitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Les titulacions de formació professional que incloguen íntegra-ment la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, del Catàleg Nacional de Qua-lificacions Professionals. (TASOC i altres cursos de Formació Professional de grau superior)
 • El certificat de Professionalitat de Direcció i Coordinació d’Acti-vitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, que arreplega la qua-lificació de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, expedit pels organismes competents. (Certificats atorgats pel SEPE/Labora/Servef demostrant anys d’experiència professional).

2. Als efectes de les activitats regulades en el títol II d’este decret, seran equivalents als diplomes de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT):

 • Els diplomes emesos pels organismes responsables en matèria de joventut de les comunitats autònomes que capaciten per a la realització de les funcions de monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MTL i Dinamitzador oferit per Lluerna fins el 2014).
 • Les titulacions de formació professional que incloguen íntegra-ment la qualificació professional de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. (Alguns cicles formatius de grau mitjà o superior)
 • El certificat de professionalitat de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que arreplega la qualificació de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg Nacional de Qalificacions Professionals, expedit pels organis-mes competents. (Certificats atorgats pel SEPE/Labora/Servef demostrant anys d’experiència professional).

La llei no proposa la possibilitat de convalidar cap titulació antiga ni realitzar cap mena de curs pont; per poder adquirir la nova titulació serà necessari realitzar el curs.

Aquestes equivalències s’encontren sotmeses a la validesa de la normativa i pot ser rescindida en posteriors legislacions.

equivalencies-dat-mat-img-val

El perfil de formadora o formador que l’escola està buscant és el següent:

perfils-formador-escola-lluernaSi compleixes algun requisit i vols formar part d’aquest projecte la manera d’incorporar-te és la següent:

proces-incorporacio-clauestre-escola-lluernaInscriurem:

Et donem la benvinguda a l’Aula Virtual de l’Escola Lluerna

En aquesta paltaforma es desenvoluparà la part de formació no presencial corresponent als cursos de formació que estigues realitzant.

Podrás accedir a través de l’enllaç que trobaràs a l’esquina superior dreta  o amb el següent botò amb l’usuari i contrasenya suministrats per la sercetaria tècnica de l’escola:

Accedir al Moodle de Lluerna

Si tens qualsevol altre dubte posat en contacte amb nosaltres.