Mètode escolta adaptat a la nostra realitat.

A la FEV hem adaptat el mètode escolta a la nostra realitat com a entitat, a la realitat dels nostres agrupaments escoltes i a la del nostre entorn, per a oferir una proposta educativa el més propera a cada realitat.

Els nostres principals programes i línies de treball:

Programa de Joves (PdJ)

El PdJ persigue contribuir a la educación de los jóvenes anudándoles a desarrollar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, afectivas, sociales y espirituales, como personas, como a ciudadanos y ciudadanas responsables que encuentran el sentido de su vida participando activamente en la construcción de un mundo más justo e igualitario.

Programa d’Adults (PdA)

El PdA es una estrategia de voluntariado que busca garantizar la gestión adecuada de todos los voluntarios que participan en cualquier espacio de la FEV. La finalidad del PdA es ‘Desarrollar un escultismo de calidad mediante el trabajo de los voluntarios’.

Programa Federatiu

Denominat EMPELT, per al periode 2023-2027. Es tracta d’un programa que desenvolupa totes les línies i ámbits de treball de la federació, i baix ell es recopil·len tots els projectes que es realizen dins de la mateixa, mitjançant els seus diferents components: equip de treball i agrupaments escoltes.

A la FEV hem adaptat el mètode escolta a la nostra realitat com a entitat, a la realitat dels nostres agrupaments escoltes i a la del nostre entorn, per a oferir una proposta educativa el més propera a cada realitat.

Els nostres més de 70 agrupaments escoltes desenvolupen les seues activitats adaptant la metodologia escolta a la seua realitat (barri, ciutat o poble), i els recursos que tenen al seu abast, donant lloc a una pluralitat d’activitats i formes de funcionament, que no obstant açò cerquen totes elles el mateix: contribuir al creixement com a persones dels xavals que acudeixen a les seues activitats.

La proposta educativa que desenvolupa la FEV està basada en uns valors des dels quals el jove actua, sent, reflexiona, viu… Una proposta educativa des de i per a la promoció d’uns determinats valors, una proposta educativa des d’una forma d’entendre a l’ésser humà i a la societat. L’educació en uns valors concrets ha de ser nostra principal tasca dins de l’escoltisme,possat que l’educació en ells possibilita, facilita i afavoreix enormement la conquesta de l’autonomia personal, clau per al desenvolupament de personalitats crítiques, profundes i compromeses amb l’acció social i la vida en societat.

Els elements de l’escoltisme són:

  • Llei i Promesa:  Es tracta d’una adhesió lliure a una llei i una promesa que aporten una identitat i genuinitat al nostre mètode. S’inscriuen en el context més vast dels principis fonamentals de l’escoltisme i no poden dissociar-se entre si.
  • Educació per l’acció:  Una educació activa és aquella en la qual el jove és protagonista de la seua pròpia educació, responsabilitzant-se del seu propi desenvolupament i participant en tot el procés educatiu.
  • Vida en petits grups:  El petit grup té el seu oritge en la forma natural d’organitzar-se els joves. És un grup primari, caracteritzat pel contacte directe, afectiu (motivat per la relació) i espontani.
  • Programes progressius i atraients:  “El mètode scout és progressiu, aspecte que s’aplica a totes les àrees de desenvolupament de la persona, sent els xiquets i joves els que proposen les activitats segons els seus diferents centres d’interès sent també atraients.
  • Vida en la naturalesa: La naturalesa és el marc ideal per a la realització d’infinitat d’activitats atractives i adaptables a totes les edats i a tot tipus de joves.
  • Marc simbòlic:   Un marc simbòlic té com a base la inclinació natural dels joves per a la imaginació, l’aventura, la creativitat i la inventiva. Marca un estil de vida que sorgeix d’una vivència interna plena de símbols i signes que ho expressen i ho identifiquen.
  • Models de l’educador escolta:  Des de la proposta educativa del programa de joves entenem que l’educador juga un doble paper: referència que camina en paral·lel als joves i suport i acompanyant en el seu creixement.