Programa d’Adults

logo_PdA

El Programa d’Adults de la FEV (PdA) és una estratègia de voluntariat que cerca garantir la gestió adequada de tots els voluntaris que participen en qualsevol espai de la FEV. La finalitat del PdA és “Desenvolupar un escoltisme de qualitat mitjançant el treball dels voluntaris”, a través de 4 objectius:

1.- Implicar als voluntaris en el seu procés de creixement personal dins de l’escoltisme.
2.- Fomentar el desenvolupament dels espais de participació dels voluntaris.
3.- Dotar d’eines als voluntaris per a desenvolupar de forma òptima el seu treball.
4.- Promoure una gestió adequada dels mitjans de la *FEV per a cobrir les necessitats dels voluntaris.

Açò vol dir que en la FEV apostem fermament pel valor humà que ofereixen els voluntaris i que creiem que sense aquesta aportació mai podríem aconseguir la nostra missió, educar per a la transformació social. Sense els educadors i comitès dels agrupaments, els coordinadors de comarca, els voluntaris dels equips d’acció, els formadors de Lluerna i els equips directius, la FEV no podria desenvolupar la seua labor. Per açò, perquè la FEV no existiria sense els seus voluntaris, és necessària una estratègia que definisca:

-Com és el voluntariat en la FEV
-Quins són els espais de participació
-Quins perfils són necessaris
-Quins són les fases del voluntariat
-Quins són els drets i deures de tots els voluntaris

Amb açò aconseguirem uns voluntaris més motivats, més implicats i amb un compromís amb l’entitat molt més forta. Volem oferir un escoltisme on els voluntaris puguen desenvolupar-se personalment, progressar, posar en pràctica els seus valors i on se senten partícips d’una mica més gran que treballa pel canvi social. El PdA cerca promoure que en la FEV dediquem el temps i l’esforç necessari al fet que l’experiència dels nostres voluntaris siga positiva i fructífera, perquè açò repercutirà directament en la qualitat de l’educació en valors que oferim als xiquets i joves dels agrupaments escoltes. A més, la motivació dels voluntaris i la seua implicació repercutirà directament en la pròpia FEV, ja que, com hem dit, no podríem aconseguir la nostra missió si no existira el capital humà, totes aqueixes persones voluntàries que dediquen el seu temps i esforç al canvi social.

El desenvolupament propi del PdA s’ha estructurat sobre la base dels quatre espais de voluntariat amb els quals explica la FEV:
1. Els agrupaments escoltes.
2. Els equips de voluntariat.
3. Els formadors i col·laboradors de la nostra escola de formació Lluerna.
4. Els equips directius associatius i federatius.

Al que igual que el Programa de Joves, aquest programa apareix com una proposta, que malgrat ser integral permet l’adaptació i la inclusió d’aquells elements que es treballen en cadascun dels àmbits voluntaris dels diferents agrupaments escoltes. L’aplicació d’aquesta proposta per part dels grups és voluntària com fins ara ho han sigut totes les propostes que s’han trasllat des de la FEV.

ESPAIS DE VOLUNTARIAT

Resum dels espais de voluntariat que es poden trobar a la FEV:
-Agrupaments escoltes
-Equips de voluntaris
-Escola Lluerna
-Equips directius

DRETS I DEURES

Exposició dels drets i dures dels voluntaris de la FEV a nivel general i de forma concreta a cada espai de voluntariat.

RECORREGUT

Explicació de les fases per les quals passa el voluntari en el seu procés personal de desenvolupament en qualsevol espai de voluntariat

PERFILS

Exposició dels diferents perfils que es poden trobar a cada espai de voluntariat

GUIA D’IMPLANTACIÓ

Explicació per a l’aplicació pràctica del PdA en l’agrupament escolta i la seua avaluació.

DOCUMENTACIÓ PDA

Descarrega’t en pdf el material que desitges del PdA: programa general, guia metodològica, perfils, etc.