CONSELL FEV 04.02.2024

Ens posem en contacte amb vosaltres per a convocar-vos a la pròxim Consell FEV per a persones educadores dels agrupaments escoltes de la FEV, persones voluntàries de la Junta Directiva de la FEV i de les associacions.

En aquesta ocasió ens reunirem presencialment als: LOCALS DEL GRUP SCOUT AITANA

HORARI DIUMENGE 4 DE FEBRER
09:30h – Primera convocatòria Consell FEV
10:00h – Segona convocatòria Consell FEV
11:30h – Esmorzar
13:30h – Cloenda del Consell

ORDRE DEL DIA DEL CONSELL

0.- Oració
1.- Constitució Consell i elecció persona moderadora.
2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
3.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
4.- Informe de gestió de la Junta directiva
5.- Presentació i aprovació, si escau, de la modificació del pressupost FEV 2024
6.- Resolució de les Ajudes FEV 2024
7.- Informe Equips d’Acció FEV 
DESCANS
8.- Presentació i aprovació, si escau, del projecte beneficiari de l’1% del pressupost
9.- Situació MSC
10.- Formacions FEV
11.- Informació diversa
12.- Precs i preguntes

– Descarrega la documentació prèvia  –

VALENCIÀCASTELLÀ
Convocatòria i ordre del dia Consell FEVConvocatoria y orden del día Consell FEV
Acta Consell anterior 15.05.2022Acta Consell anterior 15.05.2022
PRÒXIMANENT:PROXIMAMENTE:
Projecte 1%Proyecto 1%
Proposta modificació pressupost FEV 2024Propuesta modificación presupuesto 2024

Volem que siga un punt de trobada on compartir tots els dubtes i necessitats que pugueu tindre.

Es preveu finalitzar a les 13:30 h. Si vos sorgeix qualsevol pregunta o dubte amb antelació, podeu enviar-la abans del dia 1de febrer a fev@scoutsfev.org i agilitzarem el desenvolupament de l’encontre.

Si coneixes més gent que puga estar interessada, comparteix-ho amb ells en Facebook, Twitter i Instagram i anima’ls a apuntar-se.
Comparteix en les teues Xarxes Socials:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn

Notícies relacionades