Som aquests.

i 6.295 joves més…

Currículums escoltes

Junta Directiva FEV 2022 – 2025

Reprodueix el vídeo quant a al-play
equip-fev

Federació d’Escoltisme Valencià.

La Federació d’Escoltisme Valencià és una de les entitats juvenils més importants de la Comunitat Valenciana. Actualment està formada per més de 6.500 joves, repartits en més de 70 agrupaments escoltes per tota la geografia valenciana. La FEV és membre del Movimento Scout Católico. Com tal està representada a la Conferencia Internacional Católica de Escultismo, a la Federación de Escultismo en España i en la Organización Mundial del Movimiento Scout.

Coneix un poc més de nosaltres.

Som una entitat d’oci en el temps lliure i d’educació en valors. Els nostres més de 65 agrupaments escoltes proposen una via educativa complementària a l’escola, en la qual, a través de jocs, activitats, i vivències contribuïm al desenvolupament integral dels xiquets i joves que participen en les mateixes. Les activitats escoltes es posicionen com un referent dins d’alló que denominem Educació No Formal, és a dir, aquella que és complementària a l’acció de l’Escola Ordinària.

De la mateixa manera, el món escolta suposa per als educadors dels agrupaments escoltes una porta per a donar resposta a les seues inquietuds de voluntariat, ja que els permet dedicar-se a un projecte de forma altruista que va més enllà de la simple educació dels xavals, i ser part d’una entitat des de la qual es duen a terme projectes socials. El món escolta és una porta al voluntariat social, ja que es treballa per millorar la societat. Els escoltes, com a persones inquietes, estem al servei de la societat, i duem a terme projectes en els nostres pobles i barris amb l’objectiu de millorar el món que ens envolta.

La Federació d’Escoltisme Valencià compta actualment amb un gran equip de persones escoltes voluntàries que desenvolupen les línies d’actuació estratègica i es divideixen les àrees de treball de la Federació.

Aquest equip es va elegir mitjançant una votació popular per part de tots els assistents federats a l’Assemblea General d’octubre de 2022 i la seua aprovació, així quedà confeccionat l’Equip Directiu de 2022-2025.

La Carta FEV ens defineix com a institució des del més profund, posant de relleu els elements bàsics de la nostra acció educativa i transformadora. En ella s’expliciten els nostres objectius i característiques com a entitat escolta. Suposa així un ideari, i no solament una expressió del que som sinó també d’allò que volem fer.

La Federació d’Escoltisme Valencià és un moviment educatiu de caràcter voluntari per a xiquets i joves que forma part del MSC des d’una identitat pròpia, conscient i arrelada. Partint d’una anàlisi de la realitat que ens envolta i a través de l’educació en valors, busquem millorar la societat mitjançant l’aplicació activa del mètode scout i el nostre compromís amb els valors de la Llei Scout. En el nostre procés educatiu entenem la naturalesa com una eina fonamental, per la qual cosa
fomentem la seua conservació i gaudi.

Optem per la transformació social, volent ser constructors d’una societat més humana. Som jutge i part de la democràcia, participant crítica i activament en la seua realització efectiva des d’un punt de vista apartidista.

Optem per la persona com a element fonamental en la transformació de la societat, i entenem l’educació integral com l’eix de la nostra labor, sempre treballant des de i per a la base del moviment: els grups scouts.

Optem pel creixement espiritual com a base del desenvolupament personal. Des del màxim respecte cap a altres religions i cultures triem a Jesús de Natzaret com a model per a la vida personal i comunitària, i som part activa d’una Església oberta i plural que, en continu moviment, pretén la integració i la pràctica dels valors cristians en tots els àmbits de la nostra vida.

Per això, optem per una FEV oberta i amb sentit, on tots els membres juguem un rol actiu en la construcció d’una societat més justa i solidària amb els empobrits, en la qual tots puguem sentir-nos més feliços en contribuir “a fer més feliços als altres”.

Aprovada en l’Assemblea FEV de l’1 d’Octubre del 2006

Descarregar CARTA FEV oficial

Ens dediquem a l’educació en valors de xiquets i joves a través d’activitats d’oci i temps lliure. Tenim com objectiu d’oferir un temps lliure de qualitat, des del qual proposem activitats perquè els nostres xavals es divertisquen, coneguen gent nova, gaudisquen del contacte amb la naturalesa, reflexionen… i tot açò per a treballar en una educació en valors perquè cresquen com a persones íntegres.

Som una associació sense ànim de lucre, formada per una conjunció de centenars d’educadors que voluntàriament participen en l’educació integral de milers de xiquets i joves. Creiem en l’educació en valors com un mitjà per a fer créixer a les persones i que el dia de matí siguen ciutadans compromesos amb el seu entorn i societat. Eduquem per a la transformació social.

Es per açó que l’escoltisme pasa de ser un mètode educatiu a una forma de vida.

L’escoltisme va nàixer fa una mica més de 100 anys, ideat per Baden Powell a principis del segle XX, cercant una alternativa educativa per a joves que passaven la vida en els carrers, que contribuïra al seu desenvolupament físic, espiritual i mental. Al llarg dels anys, el mètode escolta s’ha anat adaptant als temps i a les necessitats de la societat, constituint-se actualment com un referent de l’educació en valors. Actualment, el moviment escolta a nivell mundial compta amb més de 30 milions de membres, i desenvolupa el seu mètode en més de 165 països del món.

La missió de l’escoltisme és contribuir a l’educació dels joves, a través d’un sistema de valors basat en la Llei i Promesa escoltes, ajudant a construir un món millor on les persones s’autorealitzen com a individus i juguen un paper constructiu en la societat.

 (Declaració de Missió de l’escoltisme, Durban 1999)

La FEV està composta per 3 associacions, una en cada diòcesis de la Comunitat Valenciana: Scouts de CastellóMoviment Escolta de València i Scouts de Alicante. Cada associació està composta per diversos agrupaments escoltes repartits per tota la seua geografia, i duent a terme la labor educativa de l’escoltisme.

Per a donar suport a aquests agrupaments, responent en la mesura del possible a les seues necessitats, i a més dur a terme projectes a nivell federatiu que responguen a les finalitats de l’escoltisme, amb ànim de millorar la societat en algun aspecte, estan els equips d’acció: Fe, Desenvolupament, Internacional, Medi ambient, Participació política, Salut, Integració social i promoció cultural.

A més en la FEV existeixen 3 equips estructurals que reforcen tasques fonamentals per a dotar de major profunditat a l’escoltisme que es duu a terme en els agrupaments de la FEV: Escola Lluerna, Equip d’Animació pedagògica i Creequip.

Finalment per a desenvolupar les labors de gestió i coordinació de la FEV i les seues associacions existeixen els equips directius que treballen en 4 àrees principals: administració, coordinació tècnica, comunicació i relacions institucionals.

 

estructura-scouts

La FEV enfoca el seu treball a través del seu programa federatiu Empelt, per al període 2022-2024. El programa federatiu desenvolupa totes les línies i àmbits de treball de la federació, i sota ell es recullen tots els projectes que es realitzen dins d’aquesta, mitjançant els seus diferents components; equips de treball i grups scouts.

El disseny del programa federatiu sempre és participatiu i horitzontal: té en compte els interessos i les necessitats dels nens, nenes i joves de la federació, partint de les realitats particulars de cadascun dels grups escoltes i del seu àmbit social. Mitjançant un procés obert i dinàmic es van recollir les aportacions dels grups escoltes de la Comunitat Valenciana. A partir d’elles, es van formular els objectius que la FEV vol aconseguir durant els pròxims 3 anys.

Quines àrees considerem prioritàries per a treballar amb la infància i la joventut?

  • Educació en valors.
  • Educació emocional, social i afectiu-sexual.
  • Participació social.
  • Educació mediambiental.
  • Voluntariat com a mitjà de transformació social.
  • Promoció personal.
  • Oci inclusiu.

Les activitats que els grups scouts duen a terme es configuren dins d’aquestes àrees de treball i persegueixen complir diferents objectes dins de cada àmbit.