Que no se t'obliden!

documentacio-legal-fev

Assegurança d'Accidents.

Tindre la cobertura d’una assegurança d’accidents significa que les despeses mèdiques i indemnitzacions previstes en la pòlissa seran assumides per la companyia d’assegurances.

Que cobreix l’assegurança? Colps, caigudes, traumatismes de tota mena. Trencament d’ulleres, aparells auditius, pròtesis i dents (NOMÉS quan existeix un accident).

En cas que qualsevol persona assegurada (associada o voluntària) patisca un accident corporal durant el desenvolupament de les activitats escoltes, la companyia asseguradora garanteix el pagament de les despeses mèdiques i indemnitzacions previstes en les condicions particulars de la pòlissa.


Assegurança de Responsabilitat Civil.

La pòlissa de responsabilitat civil garanteix a les persones assegurades el pagament de les indemnitzacions per les quals puga resultar civilment responsable conforme a la llei, per danys corporals o materials i perjudicis ocasionats a tercers.

Les persones menors d’edat no tenen responsabilitat civil per ser menors. Per la qual cosa, la seua responsabilitat passa a la figura de tutor/a legal o, en el cas de les activitats escoltes, a la persona educadora responsable.


Ampliació assegurança activitats de risc.

Es defineixen com a activitats de risc totes aquelles la perillositat de les quals siga notòriament elevada. Aquestes activitats NO estan cobertes per la nostra assegurança d’accidents i per tant és necessari una assegurança específica. Com a exemple d’activitats de risc es poden considerar: arts marcIals, salt de pont, rugbi, busseig esportiu amb escafandre autònom, espeleologia, alpinisme, escalada, rocòdrom, muntanyisme,esquí i esports d’hivern, entre altres.

IMPORTANT:
1.- Contactar amb l’oficina FEV 96.315.32.40, almenys quatre dies abans de l’activitat.
2.- Omplir Excel amb les dades de les participants que vos facilitaren.
3.- Té un cost econòmic addicional per a l’agrupament


Ampliació activitats internacionals.

1.- Les nostres assegurances normals no cobreixen activitats internacionals.
2.- És molt aconsellable contractar una assegurança de viatge.
3.- Cal posar-se en contacte amb la FEV per informar les següents dades:

a. Nombre de participants
b. Destinació
c. Dates del viatge
d. Activitats extraordinàries, com per exemple: escalada, ràfting, senderisme i treking per zones perilloses, tirolina, etc.

4.El pressupost cal acceptar-lo amb un mínim de 15 dies d’antelació a l’inici de l’activitat.

I per descomptat, no oblideu que l'oficina tècnica de la FEV està per resoldre qualsevol dubte i per donar-vos suport en el disseny i realització de les vostres activitat escoltes.

fev@scoutsfev.org - 963153240

Documentació per a persones voluntàries.

Recordeu que totes per persones voluntàries de la FEV, han de tindre la documentació que a continuació vos indiquem, a més a més, ha de ser enviada a les tècniques associatives corresponents, per tal de validar aquesta a les fitxes personals del CUDU:

Sol·licitud de permís de campament.